Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 14

Đề thi công chức cấp xã môn kiến thức chung này nằm trong bộ 200 đề thi công chức cấp xã môn kiến thức chung có đáp án đã được giới thiệu trên website.
Các câu hỏi trắc nghiệm được tổng hợp từ bộ Tài liệu ôn thi công chức cấp xã, phường, thị trấn có đáp án với 590 câu hỏi trắc nghiệm công chức xã có đáp án được biên soạn tỷ mỷ và chắt lọc từ các yêu cầu về nội dung tài liệu tham khảo đối với các hình thức thi tuyển công chức xã.
Ngoài ra, các bạn có thể tải các tài liệu thi công chức, viên chức trên website khác tại đây.
Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: “Bản sao y” là?Câu 2: Hội đồng nhân dân làm việc theo chế độ nào dưới đây?Câu 3: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh gồm? (Luật mới)Câu 4: Công chức cấp xã tự ý nghỉ việc, tổng số từ 07 ngày làm việc trở lên trong một tháng hoặc từ 20 ngày làm việc trở lên trong một năm mà đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thông báo bằng văn bản 03 lần liên tiếp; thì bị áp dụng hình thức kỷ luật nào?
Câu 5: Cán bộ, công chức sử dụng văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận, xác nhận giả hoặc không hợp pháp để được tuyển dụng vào cơ quan, tổ chức, đơn vị thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào?
Câu 6: Những việc cán bộ, công chức không được làm liên quan đến đạo đức công vụCâu 7: Xã (hoặc thị trấn) miền núi, vùng cao và hải đảo có từ hai nghìn dân trở xuống được bầu bao nhiêu đại biểu HĐND?
Câu 8: Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong phạm vi phụ trách mà không có biện pháp ngán chặn đối với hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả ít nghiêm trọng ; thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào?
Câu 9: Cán bộ, công chức có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả ít nghiêm trọng đối với Vi phạm quy định của pháp luật về: phòng, chống tội phạm; phòng, chống tệ nạn xã hội; trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào?
Câu 10: Cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm chức danh mà giảm được 01 người trong số lượng quy định tối đa, kể từ ngày được cấp có thẩm quyền quyết định việc kiêm nhiệm thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm như thế nào?Câu 11: Thị xã có trên tám mươi nghìn dân thì cứ thêm mười lăm nghìn dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá bao nhiêu đại biểu HĐND?
Câu 12: Những người hiện đang đảm nhiệm chức danh công chức xã mà chưa tốt nghiệp đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định thì được hưởng lương bằng bao nhiêu so với mức lương tối thiểu Đáp án: ACâu 13: “Bản sao lục” là?Câu 14: Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý vi phạm bị xử lý kỷ luật như thế nào?Câu 15: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, thì việc tuyển dụng công chức phải căn cứ vào?
Câu 16: Chọn Đáp án: đúngCâu 17: Nghị quyết của Hội đồng nhân dân do?Câu 18: Bản gốc văn bản giấy được lưu tại đâu?
Câu 19: Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân?Câu 20: Chậm nhất sau bao nhiêu ngày làm việc, kể từ ngày công chức đến nhận việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phải cử người cùng chuyên môn, nghiệp vụ hoặc người có năng lực và kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ hướng dẫn người tập sự ?Câu 21: Chọn Đáp án: đúngCâu 22: Thẩm quyền giải tán Hội đồng nhân dân cấp huyện?Câu 23: Thẩm quyền công bố, bãi bỏ quyết định tuyên bố tình trạng chiến tranh
Câu 24: Văn bản nào dưới đây có hiệu lực pháp lý cao nhất
Câu 25: Hiến pháp 2013 gồm?Câu 26: Cán bộ, công chức cấp xã?Câu 27: Theo Luật cán bộ, công chức, việc nâng ngạch công chức phải căn cứ vào?
Câu 28: “Bản chính văn bản giấy” là?Câu 29: Việc tuyển dụng công chức cấp xã phải căn cứ vào những quy định nào?Câu 30: Ở cơ quan, tổ chức làm việc theo chế độ thủ trưởng trường hợp cấp phó được giao phụ trách, điều hành thì thực hiện ký như?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *