Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 159

Đề thi công chức cấp xã môn kiến thức chung này nằm trong bộ 200 đề thi công chức cấp xã môn kiến thức chung có đáp án đã được giới thiệu trên website.
Các câu hỏi trắc nghiệm được tổng hợp từ bộ Tài liệu ôn thi công chức cấp xã, phường, thị trấn có đáp án với 590 câu hỏi trắc nghiệm công chức xã có đáp án được biên soạn tỷ mỷ và chắt lọc từ các yêu cầu về nội dung tài liệu tham khảo đối với các hình thức thi tuyển công chức xã.
Ngoài ra, các bạn có thể tải các tài liệu thi công chức, viên chức trên website khác tại đây.
Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Ủy ban nhân dân gồm?Câu 2: Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý Có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả nghiêm trọng thuộc trường hợp không thực hiện đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ quản lý, điều hành theo sự phân công ; thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào?
Câu 3: Phát triển khoa học và công nghệ là?Câu 4: Ở cơ quan, tổ chức làm việc theo chế độ tập thể thì việc ký ban hành văn bản như thế nào?Câu 5: Nội dung nào không thuộc nội dung nhân dân bàn, biểu quyết?
Câu 6: Công chức 02 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ thì cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền xử lý như thế nào?
Câu 7: Đối với hồ sơ, tài liệu xây dựng cơ bản thì thời hạn nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan là?
Câu 8: Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý vi phạm bị xử lý kỷ luật như thế nào?Câu 9: Công chức bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc thì?Câu 10: Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt do ai quyết định thành lập? Đáp án: A
Câu 11: Thời gian tập sự của công chức có được tính vào thời gian xét nâng bậc lương hay không?
Câu 12: Thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý?Câu 13: Đối tư¬ợng, mức thu các loại phí, lệ phí và nghĩa vụ tài chính khác do chính quyền cấp xã trực tiếp thu thì thời gian niêm yết là bao nhiêu ngày?
Câu 14: Thời gian tập sự?Câu 15: cơ quan hành chính nhà nước cấp trên có thể ủy quyền cho? (Luật mới)Câu 16: Hình thức đào tạo, bồi dưỡng công chức bao gồm:Câu 17: Những người nào không được đăng ký dự tuyển công chứcCâu 18: Cơ quan có thẩm quyền quy định mức phụ cấp của từng chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phốCâu 19: Thẩm quyền công bố Hiến pháp, luật, pháp lệnh là của ai?
Câu 20: Nghị quyết của Hội đồng nhân dân do?Câu 21: Miễn phần thi tin học (vòng 1) đối với các trường hợp nào?Câu 22: Nhân dân bàn và quyết định trực tiếp về những vấn đề gì?Câu 23: Thẩm quyền Quyết định thành lập, giải thể, nhập, chia thôn, tổ dân phố?Câu 24: Cơ quan nào có thẩm quyền thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ươngCâu 25: Định lề trang của văn bản hành chính là? Đáp án: BCâu 26: Chủ tịch UBND không giữ chức vụCâu 27: Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức cấp xã thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP. Trong đó?Câu 28: Thời hạn bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý làCâu 29: Chủ tịch UBND cấp xã là cán bộ hay công chức? Đáp án: ACâu 30: Thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị hành chính cấp tỉnh loại?


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *