Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 160

Đề thi công chức cấp xã môn kiến thức chung này nằm trong bộ 200 đề thi công chức cấp xã môn kiến thức chung có đáp án đã được giới thiệu trên website.
Các câu hỏi trắc nghiệm được tổng hợp từ bộ Tài liệu ôn thi công chức cấp xã, phường, thị trấn có đáp án với 590 câu hỏi trắc nghiệm công chức xã có đáp án được biên soạn tỷ mỷ và chắt lọc từ các yêu cầu về nội dung tài liệu tham khảo đối với các hình thức thi tuyển công chức xã.
Ngoài ra, các bạn có thể tải các tài liệu thi công chức, viên chức trên website khác tại đây.
Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Đâu không phải là nguyên tắc trong quản lý cán bộ, công chức
Câu 2: Cán bộ cấp xã là người đang hưởng chế độ hưu trí hoặc trợ cấp mất sức lao động, ngoài lương hưu hoặc trợ cấp mất sức lao động hiện hưởng, hàng tháng được hưởng chế độ như thế nào?Câu 3: Ủy ban nhân dân họp thường kỳ mỗi tháng mấy lần?Câu 4: Cán bộ là công dân Việt Nam?Câu 5: Thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý?Câu 6: Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản được trình bày như thế nào? Đáp án: ACâu 7: Một trong những tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân là?(luật mới)Câu 8: Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã và Trưởng Công an xã bị cách chức trong trường hợp nào dưới đây?
Câu 9: Cơ quan có thẩm quyền Quy định chức danh và bố trí số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã là?Câu 10: Đối với viết hoa tên địa lý, trường hợp nào dưới đây viết hoa đặc biệt? Đáp án: ACâu 11: Không thực hiện biệt phái công chức nữ trường hợp nào?Câu 12: Người được giao trách nhiệm kiểm tra thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản phải kiểm tra và chịu trách nhiệm trước người đứng đầu cơ quan, tổ chức và trước pháp luật về?Câu 13: Sau bao nhiêu tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật buộc thôi việc có hiệu lực, công chức bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc được quyền đăng ký dự tuyển vào các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước?
Câu 14: “Bản sao lục” là?Câu 15: Thẩm quyền Quyết định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương theo quy định của pháp luậtCâu 16: Trích sao gồm?Câu 17: Cán bộ, công chức, viên chức khi làm việc tại công sở và trong thời gian thực thi nhiệm vụ, công vụ?
Câu 18: Việc bổ nhiệm vào ngạch công chức được thực hiện trong trường hợp nào?
Câu 19: Chọn Đáp án: đúngCâu 20: Hành vi sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được tham gia đào tạo, bồi dưỡng của công chức cấp xã bị áp dụng hình thức kỷ luật nào dưới đây?Câu 21: Ở cơ quan, tổ chức làm việc theo chế độ thủ trưởng trường hợp cấp phó được giao phụ trách, điều hành thì thực hiện ký như?Câu 22: Chuẩn mực xử sự của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành nhiệm vụ, công vụ là?Câu 23: Cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm phát hiện việc thực hiện sai hoặc không đầy đủ, không đúng quy định của?Câu 24: Chọn Đáp án: đúngCâu 25: Quận có trên một trăm nghìn dân thì cứ thêm mười lăm nghìn dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá bao nhiêu đại biểu HĐND?
Câu 26: Hình thức kỷ luật hạ bậc lương áp dụng đối với trường hợp nào dưới đây?Câu 27: Người được tuyển dụng vào chức danh công chức cấp xã: Văn phòng – thống kê; Địa chính – xây dựng – đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc Địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường (đối với xã); Tài chính – kế toán; Tư pháp – hộ tịch; Văn hoá – xã hội, được miễn thực hiện chế độ tập sự khi nào?Câu 28: Việc phân cấp cho cho chính quyền địa phương được quy định trong văn bản nào của cơ quan nhà nước phân cấpCâu 29: Hiến pháp là?Câu 30: Trong thời hạn chậm nhất là bao nhiêu ngày, kể từ ngày có quyết định tuyển dụng, người được tuyển dụng vào công chức cấp xã phải đến cơ quan nhận việc, trừ trường hợp quyết định tuyển dụng quy định thời hạn khác.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *