Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 2

Đề thi công chức cấp xã môn kiến thức chung này nằm trong bộ 200 đề thi công chức cấp xã môn kiến thức chung có đáp án đã được giới thiệu trên website.
Các câu hỏi trắc nghiệm được tổng hợp từ bộ Tài liệu ôn thi công chức cấp xã, phường, thị trấn có đáp án với 590 câu hỏi trắc nghiệm công chức xã có đáp án được biên soạn tỷ mỷ và chắt lọc từ các yêu cầu về nội dung tài liệu tham khảo đối với các hình thức thi tuyển công chức xã.
Ngoài ra, các bạn có thể tải các tài liệu thi công chức, viên chức trên website khác tại đây.
Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Thời gian tập sự của công chức có được tính vào thời gian xét nâng bậc lương hay không?
Câu 2: Thẩm quyền quyết định tuyển dụng, phân công, điều động, luân chuyển và bố trí người đảm nhiệm các chức danh công chức cấp xã?Câu 3: Thị xã có từ tám mươi nghìn dân trở xuống được bầu bao nhiêu đại biểu HĐND?
Câu 4: Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản là? Đáp án: CCâu 5: Bản sao y, bản sao lục và bản trích sao được thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định 30/2020/NĐ-CP có giá trị pháp lý?Câu 6: Ngạch công chức được chia thành mấy ngạch (luật mới)Câu 7: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 và Luật Viên chức số 58/2010/QH12, có hiệu lực khi nào?Câu 8: Người đứng đầu cơ quan, tổ chức phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về?Câu 9: Những nội dung nhân dân bàn, biểu quyết được thực hiện bằng hình thức nào?Câu 10: Cơ quan nào thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp.Câu 11: Hình thức thi môn nghiệp vụ chuyên ngành là?Câu 12: Thẩm quyền quyết định trưng cầu ý dân là
Câu 13: Không được bắt, giam, giữ, khởi tố đại biểu Hội đồng nhân dân, khám xét nơi ở và nơi làm việc của đại biểu Hội đồng nhân dân nếu?Câu 14: Hội đồng nhân dân gồm các đại biểu Hội đồng nhân dân do?Câu 15: Không thực hiện biệt phái công chức nữ trường hợp nào?Câu 16: Trong trường hợp đặc biệt, nếu được ít nhất bao nhiêu tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành thì Quốc hội quyết định rút ngắn hoặc kéo dài nhiệm kỳ của mình theo đề nghị của Ủy ban thường vụ Quốc hội
Câu 17: Chọn Đáp án: đúngCâu 18: Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B được cộng bao nhiêu điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2 thi tuyển công chức cấp xã?
Câu 19: Đối với văn bản giấy, khi ký văn bản dùng?Câu 20: Thẩm quyền Phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; điều động, đình chỉ công tác, cách chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện?
Câu 21: Đối với công văn, ký hiệu văn bản như thế nào?Câu 22: Chọn Đáp án: đúngCâu 23: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định cho công chức cấp xã nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí trước bao nhiêu tháng
Câu 24: Địa danh ghi trên văn bản do cơ quan nhà nước ở địa phương ban hành là?Câu 25: Quyết định tuyển dụng bị hủy bỏ trong trường hợp nào?Câu 26: Việc rút ngắn hoặc kéo dài nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân do?Câu 27: Khi đóng dấu lên chữ ký, dấu đóng phải?Câu 28: Đâu là Những việc cán bộ, công chức không được làm liên quan đến bí mật nhà nước
Câu 29: Việc tuyển dụng công chức thông qua xét tuyển được thực hiện với nhóm đối tượng nào? (luật mới)
Câu 30: Luật cán bộ, công chức năm 2008 quy định một trong các quyền của cán bộ, công chức về tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương là?


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *