Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 3

Đề thi công chức cấp xã môn kiến thức chung này nằm trong bộ 200 đề thi công chức cấp xã môn kiến thức chung có đáp án đã được giới thiệu trên website.
Các câu hỏi trắc nghiệm được tổng hợp từ bộ Tài liệu ôn thi công chức cấp xã, phường, thị trấn có đáp án với 590 câu hỏi trắc nghiệm công chức xã có đáp án được biên soạn tỷ mỷ và chắt lọc từ các yêu cầu về nội dung tài liệu tham khảo đối với các hình thức thi tuyển công chức xã.
Ngoài ra, các bạn có thể tải các tài liệu thi công chức, viên chức trên website khác tại đây.
Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, từ “ngạch” được hiểu là:
Câu 2: Cơ quan nào thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp.Câu 3: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP thì các hình thức bản sao bao gồm?Câu 4: Thẩm quyền xử lý kỷ luật Đối với viên chức giữ chức vụ, chức danh do bầu cử ?Câu 5: Cán bộ, công chức, viên chức khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ phải chấp hành quyết định của cấp quản lý trực tiếp. Trường hợp có quyết định của cấp trên cấp quản lý trực tiếp thì?Câu 6: Khoảng cách giữa các dòng trong nội dung văn bản là?Câu 7: Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh gồm các Ủy viên là?Câu 8: Hành vi sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được tham gia đào tạo, bồi dưỡng của công chức cấp xã bị áp dụng hình thức kỷ luật nào dưới đây?Câu 9: Đâu là hành vi bị nghiêm cấm trong thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn?
Câu 10: Thời gian tập sự?Câu 11: Trong thời gian tạm giữ, tạm giam hoặc được cho tại ngoại nhưng áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú mà không thể tiếp tục đi làm để phục vụ cho công tác điều tra, truy tố, xét xử hoặc tạm đình chỉ công tác mà chưa bị xem xét xử lý kỷ luật thì?Câu 12: Nội dung nào dưới đây phải công khai để dân biết?
Câu 13: Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận ở cấp xã có trách nhiệm như thế nào trong thực hiện dân chủ ở cấp xã?Câu 14: Cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân làCâu 15: Cán bộ, công chức có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả ít nghiêm trọng đối với vi phạm quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức; quy định của pháp luật về thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, công chức; kỷ luật lao động; nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào?
Câu 16: Cán bộ, công chức vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; Vi phạm quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo Đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách mà tái phạm; thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào?
Câu 17: Hiến pháp là?Câu 18: Cán bộ cấp xã đang xếp lương theo bảng lương chức vụ mà kiêm nhiệm chức vụ cán bộ cấp xã thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng bao nhiêu phần trăm mức lương bậc 1 của chức vụ kiêm nhiệm
Câu 19: Viết hoa vì phép đặt câu được thực hiện như thế nào?Câu 20: Việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được tiến hành theo nguyên tắc nào?
Câu 21: Vị trí pháp lý của Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
Câu 22: Những người nào không được đăng ký dự tuyển công chứcCâu 23: “Chuẩn mực xử sự của cán bộ, công chức, viên chức trong quan hệ xã hội ” là ?Câu 24: Cơ quan nào thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp.Câu 25: Hội đồng tuyển dụng làm việc theo nguyên tắc nào dưới đây?Câu 26: Thẩm quyền quy định việc bố trí tăng thêm người ở một số chức danh công chức cấp xã phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của từng xã, phường, thị trấn? Đáp án: CCâu 27: Một trong những tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân là?(luật mới)Câu 28: Hình thức kỷ luật cảnh cáo không áp dụng đối với công chức cấp xã có một hành vi vi phạm pháp luật nào dưới đây?
Câu 29: Đâu là Nguyên tắc thực hiện dân chủ ở cấp xã ? Đáp án: D
Câu 30: Trước bao nhiêu tháng, tính đến ngày cán bộ nghỉ hưu, cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý cán bộ phải thông báo cho cán bộ bằng văn bản về thời điểm nghỉ hưu;


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *