Uncategorized

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 13

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 150 đề thi công chức Hà Nội môn kiến thức chung miễn phí có đáp án.

Các câu hỏi trắc nghiệm được tổng hợp, chọn lọc từ bộ Tài liệu ôn thi công chức Hà Nội có đáp án.

Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 60 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Cơ quan nào Tổ chức thẩm định đề nghị xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh do Ủy ban nhân dân cùng cấp trình đúng thời hạn, bảo đảm chất lượng?




Câu 2: Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là



Câu 3: Đâu không phải là hành vi bị nghiêm cấm trong ban hành văn bản quy phạm pháp luật?




Câu 4: Cán bộ, công chức nghiện ma túy có kết luận của cơ sở y tế hoặc thông báo của cơ quan có thẩm quyền thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào?




Câu 5: Phông chữ trình bày văn bản hành chính là? Đáp án A



Câu 6: Hiến pháp là?



Câu 7: Quốc hội ban hành văn bản QPPL loại nào để quy định Tỷ lệ phân chia các khoản thu và nhiệm vụ chi giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương?




Câu 8: Theo quy định của Luật cán bộ, công chức năm 2008, trường hợp nào sau đây là cán bộ?




Câu 9: Căn cứ tuyển dụng công chức (NĐ 24)




Câu 10: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp, chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt tự kiểm tra văn bản do mình ban hành hoặc liên tịch ban hành khi nào?



Câu 11: Chọn Đáp án đúng




Câu 12: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP, trong thi tuyển công chức, trường hợp nào được miễn phần thi tin học?




Câu 13: Nghị định 112/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ khi nào?



Câu 14: Hội đồng nhân dân làm việc theo chế độ nào dưới đây?




Câu 15: Việc xét xử sơ thẩm của Tòa án nhân dân có?




Câu 16: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019), thời hạn xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức là:




Câu 17: Đối với cán bộ, công chức, viên chức chuyển công tác thì cơ quan, tổ chức, đơn vị nào đánh giá ?




Câu 18: Trường hợp vụ việc có liên quan đến nhiều người, có tang vật, phương tiện cần giám định hoặc có tình tiết phức tạp khác cần thời gian để làm rõ thêm thì cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật ra quyết định kéo dài thời hạn xử lý kỷ luật, nhưng không quá bao nhiêu ngày?



Câu 19: Trường hợp làm Hiến pháp, sửa đổi Hiến pháp, quyết định rút ngắn hoặc kéo dài nhiệm kỳ của Quốc hội, bãi nhiệm đại biểu Quốc hội phải được?



Câu 20: Cán bộ, công chức được miễn trách nhiệm trong các trường hợp nào dưới đây?



Câu 21: Thẩm quyền Đình chỉ việc thi hành một phần hoặc toàn bộ:Nghị quyết trái pháp luật của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Hội đồng nhân dân ở đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt?




Câu 22: Trường hợp công chức có hành vi vi phạm pháp luật bị Tòa án kết án phạt tù mà không được hưởng án treo hoặc bị Tòa án kết án về hành vi tham nhũng thì việc xử lý kỷ luật không có bước nào dưới đây?




Câu 23: Hình thức kỷ luật hạ bậc lương áp dụng đối với?




Câu 24: Theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ: “văn bản hình thành trong quá trình thực hiện hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của một ngành, lĩnh vực do người đứng đầu cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực quy định” là




Câu 25: Cán bộ, công chức sử dụng văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận, xác nhận giả hoặc không hợp pháp để được tuyển dụng vào cơ quan, tổ chức, đơn vị thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào?




Câu 26: Cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm nào thì bị xử lý kỷ luật?




Câu 27: Theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư. “Danh mục hồ sơ” là ?




Câu 28: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019): “… là việc cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý được cử hoặc bổ nhiệm giữ một chức danh lãnh đạo, quản lý khác trong một thời hạn nhất định để tiếp tục được đào tạo, bồi dưỡng và rèn luyện theo yêu cầu nhiệm vụ.”




Câu 29: Đến năm 2025, bao nhiêu phần trăm cơ sở dữ liệu quốc gia tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử được hoàn thành và kết nối, chia sẻ trên toàn quốC.




Câu 30: Viên chức không giữ chức vụ quản lý có hành vi vi phạm thì bị áp dụng hình thức kỷ luật nào?



Câu 31: Đối với công chức là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị thì Trình tự, thủ tục đánh giá, xếp loại chất lượng công chức gồm mấy bước ?




Câu 32: Phương thức kiểm tra văn bản gồm?



Câu 33: Người có hành vi tham nhũng giữ bất kì chức vụ, vị trí công tác nào đều phải bị




Câu 34: Đối với văn bản ban hành kèm theo văn bản khác, thì phần kết thúc của văn bản được ban hành kèm theo gồm?




Câu 35: Trường hợp một cơ quan được giao quy định chi tiết nhiều nội dung của một văn bản quy phạm pháp luật thì?



Câu 36: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 và Luật Viên chức số 58/2010/QH12, có hiệu lực khi nào?



Câu 37: Văn bản hành chính gồm các loại văn bản nào dưới đây?




Câu 38: Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành pháp lệnh để quy định những vấn đề nào?




Câu 39: Trường hợp cần quy định Tỷ lệ phân chia các khoản thu và nhiệm vụ chi giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương thì Quốc hội ban hành loại văn bản nào?




Câu 40: Người bị kết án về tội phạm tham nhũng là cán bộ, công chức, viên chức mà bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật thì?



Câu 41: Một trong những tiêu chí bắt buộc công chức không giữ chức vụ lãnh dạo quản lý phải đạt được để đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là?




Câu 42: Một trong những quan điểm về cải cách hành chính theo Nghị quyết 76/NQ-CP là?




Câu 43: Thẩm quyền đánh giá người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị?



Câu 44: Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện đường lối đối ngoại như thế nào?




Câu 45: Đâu là văn hóa giáo tiếp của cán bộ, công chức với Nhân dân




Câu 46: Cơ quan nào chủ trì tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp trong các cơ quan nhà nước?




Câu 47: Chính quyền địa phương ở đô thị gồm?




Câu 48: Kê khai bổ sung được thực hiện khi người có nghĩa vụ kê khai có biến động về tài sản, thu nhập trong năm có giá trị từ bao nhiêu triệu đồng trở lên?



Câu 49: Cơ quan nào thực hiện chế độ thông báo tình hình của địa phương cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của các tổ chức này về xây dựng chính quyền và phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương?




Câu 50: Một trong những tiêu chí bắt buộc Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đạt được thì xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ?




Câu 51: Văn bản quy phạm pháp luật phải được định kỳ hệ thống hóa và công bố kết quả hệ thống hóa bao nhiêu năm một lần?




Câu 52: Thời hạn biệt phái công chức không quá bao nhiêu năm, trừ trường hợp thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành?




Câu 53: Các thành phần kinh tế đều là ?



Câu 54: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, nội dung nào dưới đây không phải là quyền của cán bộ, công chức?




Câu 55: Theo quan điểm của Nghị quyết 76/NQ-CP thì Cải cách hành chính phải lấy sự hài lòng của ai là thước đo đánh giá chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp?




Câu 56: Trình tự, thủ tục đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức Đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý gồm mấy bước ?




Câu 57: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019). Cơ quan nào quy định thẩm quyền tổ chức thi nâng ngạch, xét nâng ngạch công chức phù hợp với phân cấp quản lý công chức trong các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị – xã hội?




Câu 58: Công chức có 02 năm liên tiếp được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ thì Cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền?




Câu 59: Thẩm quyền quyết định danh mục nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định chi tiết luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước?




Câu 60: Cơ quan nào có thẩm quyền ban hành pháp lệnh




Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *