150 đề thi công chức Hà Nội môn kiến thức chung miễn phí có đáp án

Congchuc24h.com giới thiệu tới các bạn bộ “150 đề thi công chức Hà Nội môn kiến thức chung miễn phí có đáp án” đã được cập nhật luật mới nhất. Bộ 150 đề thi công chức thành phố Hà Nội môn kiến thức chung này (đề thi thử) được biên soạn được soạn thảo dựa trên Quyết định số 9566/QĐ-HĐTT ngày 25/8/2022 về nội dung ôn tập các phần thi tại Vòng 1 kỳ thi tuyển công chức hành chính năm 2022 của Hội đồng thi tuyển TP Hà Nội . Hy vọng bộ đề ôn thi công chức Hà Nội này sẽ hữu ích cho các bạn.

Khoan đã, trước khi trắc nghiệm bạn có biết rằng trên website có rất nhiều tài liệu ôn thi công chức có thể phù hợp với bạn không? Hãy tìm hiểu nhé!

Giới thiệu bộ đề thi công chức Hà Nội môn kiến thức chung có đáp án

Các câu hỏi trắc nghiệm được tổng hợp, chọn lọc từ bộ Tài liệu ôn thi công chức Hà Nội vòng 1 có đáp án. Bộ tài liệu bao gồm đầy đủ câu hỏi và đáp án vòng 1 bao gồm kiến thức chung và tiếng anh.

Bộ tài liệu ôn thi công chức Hà Nội môn kiến thức chung được xây dựng dựa trên các văn bản trong khung tài liệu ôn tập môn kiến thức chung trên Quyết định số 9566/QĐ-HĐTT ngày 25/8/2022 về nội dung ôn tập các phần thi tại Vòng 1 kỳ thi tuyển công chức hành chính năm 2022 cụ thể như sau:

Các bạn có thể tham khảo bộ tài liệu ôn thi công chức tổng cục thống kê qua video bên dưới nhé.

Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 60 câu trắc nghiệm đúng sai.

Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.

Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.

Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Nào, bắt đầu trắc nghiệm thôi!

50 đề thi công chức Hà Nội đầu tiên

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 1

Đề thi công chức thành phố Hà Nội môn kiến thức chung số 2

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 3

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 4

Đề thi công chức Hà Nội môn kiến thức chung số 5

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 6

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 7

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 8

Đề thi công chức thành phố Hà Nội môn kiến thức chung số 9

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 10

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 11

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 12

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 13

Đề thi công chức Hà Nội môn kiến thức chung số 14

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 15

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 16

Đề ôn thi công chức Hà Nội môn kiến thức chung số 17

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 18

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 19

Đề thi công chức Hà Nội môn kiến thức chung số 20

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 21

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 22

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 23

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 24

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 25

Đề thi công chức Hà Nội môn kiến thức chung số 26

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 27

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 28

Đề ôn thi công chức Hà Nội môn kiến thức chung số 29

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 30

Đề thi công chức thành phố Hà Nội môn kiến thức chung số 31

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 32

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 33

Đề ôn thi công chức Hà Nội môn kiến thức chung số 34

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 35

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 36

Đề thi công chức thành phố Hà Nội môn kiến thức chung số 37

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 38

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 39

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 40

Đề thi công chức Hà Nội môn kiến thức chung số 41

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 42

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 43

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 44

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 45

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 46

Đề ôn thi công chức Hà Nội môn kiến thức chung số 47

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 48

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 49

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 50

50 đề thi công chức thành phố Hà Nội tiếp theo

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 51

Đề thi công chức Hà Nội môn kiến thức chung số 52

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 53

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 54

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 55

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 56

Đề thi công chức Hà Nội môn kiến thức chung số 57

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 58

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 59

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 60

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 61

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 62

Đề thi công chức Hà Nội môn kiến thức chung số 63

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 64

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 65

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 66

Đề ôn thi công chức Hà Nội môn kiến thức chung số 67

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 68

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 69

Đề ôn thi công chức Hà Nội môn kiến thức chung số 70

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 71

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 72

Đề thi công chức Hà Nội môn kiến thức chung số 73

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 74

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 75

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 76

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 77

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 78

Đề thi công chức Hà Nội môn kiến thức chung số 79

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 80

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 81

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 82

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 83

Đề thi công chức thành phố Hà Nội môn kiến thức chung số 84

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 85

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 86

Đề ôn thi công chức Hà Nội môn kiến thức chung số 87

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 88

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 89

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 90

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 91

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 92

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 93

Đề thi công chức Hà Nội môn kiến thức chung số 94

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 95

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 96

Đề ôn thi công chức Hà Nội môn kiến thức chung số 97

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 98

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 99

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 100

50 đề ôn thi công chức Hà Nội cuối cùng

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 101

Đề thi công chức Hà Nội môn kiến thức chung số 102

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 103

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 104

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 105

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 106

Đề thi công chức Hà Nội môn kiến thức chung số 107

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 108

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 109

Đề ôn thi công chức Hà Nội môn kiến thức chung số 110

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 111

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 112

Đề thi công chức Hà Nội môn kiến thức chung số 113

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 114

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 115

Đề ôn thi công chức Hà Nội môn kiến thức chung số 116

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 117

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 118

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 119

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 120

Đề thi công chức Hà Nội môn kiến thức chung số 121

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 122

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 123

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 124

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 125

Đề thi công chức thành phố Hà Nội môn kiến thức chung số 126

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 127

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 128

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 129

Đề thi công chức Hà Nội môn kiến thức chung số 130

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 131

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 132

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 133

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 134

Đề thi công chức thành phố Hà Nội môn kiến thức chung số 135

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 136

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 137

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 138

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 139

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 140

Đề thi công chức thành phố Hà Nội môn kiến thức chung số 141

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 142

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 143

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 144

Đề thi công chức Hà Nội môn kiến thức chung số 145

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 146

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 147

Đề thi công chức thành phố Hà Nội môn kiến thức chung số 148

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 149

Đề ôn thi công chức Hà Nội môn kiến thức chung số 150

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *