Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 7

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 150 đề thi công chức Hà Nội môn kiến thức chung miễn phí có đáp án.

Các câu hỏi trắc nghiệm được tổng hợp, chọn lọc từ bộ Tài liệu ôn thi công chức Hà Nội có đáp án.

Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 60 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Trách nhiệm đề nghị xây dựng quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh?
Câu 2: Thẩm quyền bãi bỏ Nghị quyết trái pháp luật của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Hội đồng nhân dân ở đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt?
Câu 3: Cán bộ vi phạm bị áp dụng những hình thức kỷ luật nào?
Câu 4: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là
Câu 5: Theo Luật CBCC những người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương thì được xếp vào công chức loại nào ?
Câu 6: Đến năm 2030 thì Mức độ hài lòng của người dân về cung cấp dịch vụ y tế, giáo dục công lập đạt tối thiểu bao nhiêu phần trăm?
Câu 7: Ký hiệu của văn bản bao gồm? Đáp án CCâu 8: Căn cứ vào kết quả đánh giá, công chức được phân loại đánh giá theo các mứcCâu 9: Câu 31 Thẩm quyền quyết định việc sao văn bản do cơ quan, tổ chức ban hành, văn bản do các cơ quan, tổ chức khác gửi đến?
Câu 10: Đến năm 2025, bao nhiêu phần trăm hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nướC.?
Câu 11: Số, ký hiệu của luật, nghị quyết của Quốc hội được sắp xếp theo thứ tự như thế nào?
Câu 12: Người ứng cử đại biểu Quốc hội, người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân mà kê khai tài sản, thu nhập không trung thực, giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm không trung thực thì bị xử lý như thế nào?Câu 13: Đối với người đã nghỉ việc, nghỉ hưu mà giữ chức vụ, chức danh trong cơ quan hành chính nhà nước do Quốc hội phê chuẩn thì thẩm quyền xử lý kỷ luật như thế nào?
Câu 14: Xã (hoặc thị trấn) không thuộc miền núi, vùng cao và hải đảo có từ năm nghìn dân trở xuống được bầu bao nhiêu đại biểu HĐND?
Câu 15: Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khoá mới được triệu tập chậm nhất là bao nhiêu ngày, kể từ ngày bầu cử đại biểu Quốc hộiCâu 16: Thẩm quyền Quyết định thành lập, bãi bỏ bộ, cơ quan ngang bộ của Chính phủ; thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt?
Câu 17: Nguyên tắc rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật là?
Câu 18: Nghị quyết 76/NQ-CP về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 có mấy quan điểm?
Câu 19: Sửa đổi, bổ sung văn bản QPPL được áp dụng trong trường hợp nào?Câu 20: Công chức dự thi nâng ngạch phải đáp ứng một trong các điều kiện nào dưới đây?
Câu 21: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP, trường hợp nào sau đây được miễn phần thi ngoại ngữ ở vòng 1 (Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung)?
Câu 22: Theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Bảng kê có hệ thống những hồ sơ dự kiến được lập trong năm của cơ quan, tổ chức là
Câu 23: Đến năm 2025, bao nhiêu phần trăm hồ sơ công việc tại cấp huyện được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nướC.?
Câu 24: Định lề trang của văn bản hành chính là? Đáp án BCâu 25: Thẩm quyền quyết định đại xá làCâu 26: Theo Nghị quyết 76/NQ-CP thì cơ quan nào Hướng dẫn các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch cải cách hành chính hàng năm.
Câu 27: Số trang văn bản được thực hiện như thế nào?
Câu 28: Quy định về đánh giá CBCCVC về Ý thức tổ chức kỷ luật bao gồm các nội dung nào?
Câu 29: Cơ quan nào thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp.Câu 30: Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là ?
Câu 31: Thường trực Hội đồng nhân dân xã gồm ? Đáp án CCâu 32: Cơ quan nào có quyền quyết định biên chế công chức trong cơ quan của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp.
Câu 33: Đâu không phải là nguyên tắc trong quản lý cán bộ, công chức
Câu 34: Đối tượng nào dưới đây được tiếp nhận vào công chức?
Câu 35: Ngoài các thành phần chính quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định 30/2020/NĐ-CP, văn bản hành chính có thể bổ sung bao nhiêu thành phần khác?
Câu 36: Thẩm quyền bãi bỏ việc thi hành văn bản trái pháp luật của Hội đồng nhân dân cấp xã? Đáp án A
Câu 37: Đề nghị xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh được gửi đến cấp có thẩm quyền nào để xem xét, quyết định.
Câu 38: Câu 59, Đến năm 2025, bao nhiêu phần trăm đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác, có đủ điều kiện, hoàn thành việc chuyển đổi thành công ty cổ phần hoặc chuyển sang tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư.
Câu 39: Huyện miền núi, vùng cao, hải đảo có trên bốn mươi nghìn dân thì cứ thêm bao nhiêu nghìn dân được bầu thêm một đại biểu HĐND?
Câu 40: Theo Hiến pháp 2013 thì Cơ quan nào Thống nhất quản lý nền hành chính quốc gia?
Câu 41: Cán bộ, công chức, viên chức nghỉ không tham gia công tác theo quy định của pháp luật trong năm từ 03 tháng đến dưới 06 tháng thì đánh giá như thế nào?
Câu 42: Cơ quan, tổ chức nào có trách nhiệm trả lương và bảo đảm các quyền lợi khác của công chức trong thời gian được cử biệt phái?
Câu 43: Cán bộ, công chức, viên chức đang bị khởi tố, tạm giữ, tạm giam chờ kết luận của cơ quan có thẩm quyền điều tra, truy tố, xét xử về hành vi vi phạm pháp luật thì?Câu 44: Nghị định 112 không áp dụng đối với đối tượng nào dưới đây?
Câu 45: Trong trường hợp đặc biệt, người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thể?Câu 46: Không ai bị bắt nếu không có quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân, trừ trường hợp
Câu 47: Trong thời gian 12 tháng kể từ ngày có hiệu lực thi hành, nếu công chức không tiếp tục có hành vi vi phạm pháp luật đến mức phải xử lý kỷ luật thì ?
Câu 48: Trường hợp nào không thành lập Hội đồng kỷ luật?
Câu 49: Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện?Câu 50: Việc bổ nhiệm vào ngạch công chức được thực hiện trong trường hợp nào?
Câu 51: Ở cơ quan, tổ chức làm việc theo chế độ thủ trưởng trường hợp cấp phó được giao phụ trách, điều hành thì thực hiện ký như?
Câu 52: Chính phủ làm việc?
Câu 53: Theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Công điện là
Câu 54: Thủ tướng Chính phủ có quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào dưới đây?
Câu 55: Đến năm 2030 thì bao nhiêu phần trăm số lãnh đạo, quản lý cấp sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và tương đương có đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế?
Câu 56: Trọng tâm cải cách hành chính 10 năm tới theo Nghị quyết 76/NQ-CP là?
Câu 57: Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý không được từ chức nếu thuộc một trong các trường hợp nào dưới đây?Câu 58: Thị xã có trên tám mươi nghìn dân thì cứ thêm mười lăm nghìn dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá bao nhiêu đại biểu HĐND?
Câu 59: Theo Luật cán bộ, công chức, đâu là hình thức kỷ luật đối với cán bộ?
Câu 60: Hội đồng nhân dân cấp huyện ban hành nghị quyết, Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định để quy định những vấn đề nào?Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *