Uncategorized

Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án số 16

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức.
Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề

(Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để xem tài liệu).
Đề thi trắc nghiệm có 30 câu trắc nghiệm đúng sai các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. 

Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới,AD sẽ sửa câu hỏi. 
Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Uỷ ban nhân dân có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 2: Phương án nào dưới đây là nghĩa vụ của cán bộ, công chức đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân?
Câu 3: Theo Hiến pháp 2013, thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân là thuộc chức danh nào dưới đây?
Câu 4: Việc nghiên cứu những tác động của thuế có tác dung
Câu 5: Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008 trường hợp nào sau đây công chức được hưởng chế độ thôi việc?
Câu 6: Đặc tính nào dưới đây không phải là đặc tính của nền hành chính nước ta
Câu 7: Nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây không phải của Thủ tướng Chính phủ?
Câu 8: Nội dung nào dưới đây không phải là chức năng của tài chính công ở nước
Câu 9: Thẩm định hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân, hồ sơ kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế thuộc phạm vi quản lý của Chi cục Thuế là nhiệm vụ của:
Câu 10: Công chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng trong nước không được hưởng quyền lợi nào sau đây?
Câu 11: Quyền lập hiến, quyền lập pháp theo Hiến pháp năm 2013 thuộc về:
Câu 12: Tổng hợp báo cáo tình hình sử dụng ấn chỉ thuế của Chi cục Thuế là nhiệm vụ của:
Câu 13: Nội dung nào dưới đây không phải là nội dung cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 (theo nghị quyết 30c ngày mùng 8 tháng 11 năm 2011) của Chính phủ
Câu 14: Theo Kết luận số 86-KL/TW ngày 24/01/2014 của Bộ Chính trị sinh viên tốt nghiệp xuất sắc khi được tuyển dụng thì xếp hệ số lương bao nhiêu?
Câu 15: Một trong những phương hướng chung nhằm hoàn thiện các cơ quan nhà nước ta theo hướng nhà nước pháp quyền XHCN là:
Câu 16: Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân (UBND) là:
Câu 17: Nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây không phải của Thường trực Hội đồng nhândân (HĐND)?
Câu 18: Nội dung nào dưới đây không phải là quan điểm cơ bản của việc xây dựng và thực hiện chính sách xã hội ở nước ta?
Câu 19: Nội dung nào dưới đây không phải là nội dung cụ thể của quản lý chi ngân sách Nhà nước ta?
Câu 20: Tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý, sử dụng biên lai, ấn chỉ thuế của các tổ chức (nếu có), cá nhân nộp thuế trên địa bàn xã, phường được phân công là nhiệm vụ của:
Câu 21: Yêu cầu về nội dung của văn bản quản lý hành chính nhà nước gồm có:
Câu 22: Trong các chức năng sau đây, chức năng nào không phải của Chính phủ?
Câu 23: Khi chuyển ngạch công chức?
Câu 24: Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008 trường hợp nào sau đây công chức được hưởng chế độ thôi việc?
Câu 25: Nội dung nào dưới đây là mục tiêu của quản lý tài chính công ở nước ta?
Câu 26: Nguyên tắc nào dưới đây không phải là nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước ta?
Câu 27: Một trong các điều kiện bổ nhiệm vào ngạch phải bảo đảm là điều kiện nào sau đây?Câu 28: Nội dung nào dưới đây là một trong bốn nội dung cải cách nền hành chính nhà nước giai đoạn 2001 – 2010?
Câu 29: Quyết định quản lý hành chính nào sau đây là quyết định mang tính chủ đạo
Câu 30: Phương án nào dưới đây không phải là nguyên tắc tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương?


One thought on “Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án số 16

  • nhung

    Câu 8 mỗi đề lại ra đáp án khác nhau
    Câu 16 sao chủ tịch UBND lại TRIỆU TẬP chủ trì được phiên họp của UBND CÙNG CẤP?

    Reply

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *