Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án số 15

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức.
Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề

(Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để xem tài liệu).
Đề thi trắc nghiệm có 30 câu trắc nghiệm đúng sai các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. 

Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới,AD sẽ sửa câu hỏi. 
Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Một trong những yếu tố tạo nên hiệu lực quản lý hành chính nhà nước là:
Câu 2: Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào?
Câu 3: Theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 09/03/2015, về chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm, đối tượng nào sau đây sẽ nghỉ chế độ nhưng vẫn được xem xét nâng ngạch không qua thi tuyển?
Câu 4: Cán bộ có đặc điểm nào sau đây theo qui định của Luật Cán bộ, công chức?
Câu 5: Chủ tịch UBND có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào dưới đây?
Câu 6: Nghiên cứu, xây dựng chiến lược, chương trình, kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm, các đề án về quản lý thuế theo phân công
Câu 7: Giải pháp nào dưới đây không phải là giải pháp về công bằng xã hội trong chính sách xã hội:
Câu 8: Đại hội đại biểu Đảng bộ cấp tỉnh họp:
Câu 9: Nguyên tắc hoạt động công vụ là
Câu 10: Công việc do tập thể Chính phủ thảo luận tập thể và biểu quyết theo đa số là:
Câu 11: Chính quyền địa phương ở nông thôn gồm:
Câu 12: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc trưng để phân biệt chính sách xã hội (từ góc độ quản lý) với các chính sách kinh tế, chính trị, văn hoá, tư tưởng?
Câu 13: Theo tính chất pháp lý, quyết định nào dưới đây không phải là quyết định quản lý hành chính nhà nước?
Câu 14: Hội đồng nhân dân có thẩm quyền ban hành văn bản sau:
Câu 15: Hệ thống chính trị Việt Nam ra đời năm nào?
Câu 16: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước ta?
Câu 17: Nội dung nào dưới đây không phải là giải pháp về công bằng xã hội ở nước ta?
Câu 18: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, “miễn nhiệm” được định nghĩa như thế nào?
Câu 19: Nội dung đánh giá công chức không phải công chức lãnh đạo, quản lý bao gồm mấy nội dung?Câu 20: Hệ thống chính trị ở Việt Nam gồm có
Câu 21: Trong thời gian tập sự, người tập sự có trình độ từ đại học trở xuống được hưởng bao nhiêu % mức lương bậc 1 của ngạch tuyển dụng?
Câu 22: Nội dung nào dưới đây là quan điểm cơ bản của việc xây dựng và thực hiện chính sách xã hội ở nước ta?
Câu 23: Câu 551……………………là hệ thống các quan hệ kinh tế giữa nhà nước với các chủ thể trong xã hội dưới hình thức giá trị phát sinh trong quá trình nhà nước tạo lập phân phối và sử dụng các quỹ tiền tệ tập trung lớn nhất của nhà nước
Câu 24: Nguyên tắc Quản lý nhà nước về tài chính – tiền tệ:
Câu 25: Sử dụng tài sản của Nhà nước và của nhân dân trái pháp luật được quy định trong Luật cán bộ, công chức năm 2008 thuộc nội dung nào sau đây?
Câu 26: Nội dung nào dưới đây là đặc điểm đặc thù của Nhà nước pháp quyền Việt Nam?
Câu 27: Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức 2008, phát biểu nào sau đây đúng về thời hạn xử lý kỷ luật đối với với cán bộ, công chức?
Câu 28: Uỷ ban nhân dân có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
Câu 29: Các nguyên tắc thiết lập hệ thống NSNN ở Việt Nam
Câu 30: Nguyên tắc nào sau đây là nguyên tắc cơ bản của quản lý nhà nước về kinh tế


2 thoughts on “Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án số 15

 • Tháng Mười Một 29, 2021 at 10:37 sáng
  Permalink

  Chào ad,
  Tôi xin đóng góp ý kiến sau:
  – câu 27: đáp án đúng là C ( thời hạn xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức là khoảng thời gian từ khi phát hiện hành vi vi phạm kỷ luật của các bộ cômg chức…..)
  – câu 19: đáp án đúng là A ( có 6 nội dung đánh giá công chức không phải là công chức lãnh đạo quản lý)

  Reply
 • Tháng Mười 24, 2022 at 9:23 sáng
  Permalink

  câu 27: đáp án đúng là C

  Reply

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *