Đề trắc nghiệm luật cán bộ công chức miễn phí có đáp án số 17

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 50 đề thi trắc nghiệm luật cán bộ công chức miễn phí trên website.

Bộ đề thi thử luật cán bộ công chức này các câu hỏi trắc nghiệm được lấy từ bộ từ bộ “394 câu hỏi trắc nghiệm luật cán bộ công chức có đáp án được xây dựng từ các văn bản quy phạm pháp luật.
Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Theo Luật cán bộ, công chức 2008, Văn hóa giao tiếp với nhân dân của Cán bộ, công chức là gì?




Câu 2: Theo Luật cán bộ, công chức 2008, Thời hạn bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý là bao lâu?




Câu 3: Theo Luật cán bộ, công chức 2008, Điều kiện về độ tuổi để đăng ký dự tuyển công chức là gì?




Câu 4: Theo Luật cán bộ, công chức 2008, Căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, quy hoạch cán bộ, cán bộ được điều động, luân chuyển trong cơ quan nào?




Câu 5: Trước bao nhiêu tháng, tính đến ngày cán bộ nghỉ hưu, cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý cán bộ phải thông báo cho cán bộ bằng văn bản về thời điểm nghỉ hưu;




Câu 6: Cán bộ, công chức phải thực hiện



Câu 7: Luật cán bộ, công chức năm 2008 có bao nhiêu điều?




Câu 8: Theo Luật Cán bộ, công chức 2008, sửa đổi năm 2019: Ngoài những quy định như câu trên, công chức lãnh đạo, quản lý còn được đánh giá theo các nội dung nào sau đây?




Câu 9: Nội dung nào không thuộc nội dung đánh giá cán bộ theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008?




Câu 10: Luật cán bộ, công chức năm 2008 quy định một trong các quyền của cán bộ, công chức về tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương là?




Câu 11: Theo Luật cán bộ, công chức 2008, có bao nhiêu nguyên tắc trong thi hành công vụ?




Câu 12: Phương án nào sau đây quy định về cơ quan sử dụng CB,CC là đúng theo Luật cán bộ, công chức năm 2008?




Câu 13: Biệt phái là?



Câu 14: Công chức có 02 năm liên tiếp được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ thì Cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền?



Câu 15: Cán bộ, công chức được miễn trách nhiệm trong các trường hợp nào dưới đây?



Câu 16: Theo Luật Cán bộ, Công chức 2008 và 2019 sửa đổi Ngạch là:




Câu 17: Theo Luật Cán bộ, Công chức sửa đổi năm 2019. Chọn phương án sai?




Câu 18: Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phải căn cứ vào?



Câu 19: Đâu không phải là nguyên tắc trong thi hành công vụ theo quy định của Luật cán bộ, công chức năm 2008?




Câu 20: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008: không giải quyết thôi việc đối với công chức nữ đang nuôi con dưới bao nhiêu tháng, trừ trường hợp xin thôi việc theo nguyện vọng?




Câu 21: Theo Luật Cán bộ, công chức 2008, sửa đổi năm 2019: căn cứ vào kết quả đánh giá, công chức được phân loại đánh giá theo mấy mức?




Câu 22: Theo Luật cán bộ, công chức 2008, đâu là Nghĩa vụ của cán bộ, công chức đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân?




Câu 23: Theo Luật cán bộ, công chức 2008, Việc bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý phải dựa vào căn cứ nào sau đây?




Câu 24: Theo Luật cán bộ, công chức 2008, Công chức lãnh đạo, quản lý có thể từ chức hoặc miễn nhiệm trong các trường hợp nào sau đây?




Câu 25: Theo Luật cán bộ, công chức 2008, Việc bổ nhiệm vào ngạch phải bảo đảm mấy điều kiện?




Câu 26: Đâu là Quyền của cán bộ, công chức được bảo đảm các điều kiện thi hành công vụ



Câu 27: Căn cứ tuyển dụng công chức (NĐ 24)



Câu 28: Theo Luật Cán bộ, công chức 2008, sửa đổi năm 2019: Công chức 02 năm liên tiếp được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ thì cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền giải quyết như thế nào?




Câu 29: Căn cứ vào kết quả đánh giá, cán bộ được xếp loại chất lượng theo các mức nào?



Câu 30: Theo Luật cán bộ, công chức 2008, Cán bộ, công chức phải thực hiện đạo đức gì trong hoạt động công vụ?




One thought on “Đề trắc nghiệm luật cán bộ công chức miễn phí có đáp án số 17

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *