Uncategorized

Đề trắc nghiệm luật hiến pháp có đáp án số 21

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 50 đề thi luật hiến pháp 2013 miễn phí có đáp án trên website.

Bộ đề thi thử luật Hiến pháp này các câu hỏi trắc nghiệm được lấy từ bộ từ bộ “178 câu hỏi luật hiến pháp có đáp án được xây dựng từ các văn bản quy phạm pháp luật.
Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Theo Hiến pháp năm 2013, Chủ tịch nước ban hành loại văn bản nào để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình?
Câu 2: Việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính phải?Câu 3: Việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được tiến hành theo nguyên tắcCâu 4: Theo Hiến pháp 2013 thì đối tượng nào dưới đây có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình; có quyền bảo vệ danh dự, uy tín của mình?Câu 5: Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do?Câu 6: Theo Hiến pháp năm 2013, cơ quan nào có thẩm quyền quyết định chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo của Nhà nước?
Câu 7: Cơ quan nào có thẩm quyền thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ươngCâu 8: Theo Hiến pháp 2013 thì tổ chức nào dưới đây là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội?
Câu 9: Theo Hiến pháp 2013 thì tổ chức nào dưới đây là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội?
Câu 10: Quốc hội có các chức năng cơ bản nào dưới đây
Câu 11: Việc kéo dài nhiệm kỳ của một khóa Quốc hội không được quá bao nhiêu tháng, trừ trường hợp có chiến tranh.Câu 12: Các chủ thể thuộc các thành phần kinh tế?Câu 13: Theo Hiến pháp 2013 thì đối tượng nào dưới đây có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào?Câu 14: Lực lượng vũ trang nhân dân?Câu 15: Theo Hỉến pháp năm 2013, ai có thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam?
Câu 16: Cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân làCâu 17: Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằngCâu 18: Việc xét xử sơ thẩm của Tòa án nhân dân có?Câu 19: Theo Hiến pháp năm 2013, nhiệm kỳ mỗi khóa Quốc hội là bao nhiêu thời gian?
Câu 20: Chọn Đáp án: đúngCâu 21: Chính phủ báo cáo công tác trước ?Câu 22: Theo Hiến pháp năm 2013, quyền công dân được tổ chức nào công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm?
Câu 23: Người bị buộc tội được coi là không có tội cho đến khi?Câu 24: Theo Hiến pháp năm 2013, cơ quan nào có thẩm quyền phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
Câu 25: Theo Hiến pháp 2013 thì Nhà nước và xã hội tạo môi trường xây dựng con người Việt Nam như thế nào?Câu 26: Theo Hiến pháp năm 2013, ai có thẩm quyền quyết định tặng thưởng huân chương, huy chương, danh hiệu vinh dự nhà nước?
Câu 27: Theo Hiến pháp năm 2013, đại biểu hội đồng nhân dân có quyền chất vấn ai?
Câu 28: Nhà nước, xã hội chăm lo xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam như thế nào?Câu 29: Theo Hiến pháp năm 2013, quyền làm chủ của nhân dân được tổ chức nào bảo đảm?
Câu 30: Nền kinh tế Việt Nam làOne thought on “Đề trắc nghiệm luật hiến pháp có đáp án số 21

  • Nhi

    Hoàn thành

    Reply

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *