Uncategorized

Đề trắc nghiệm luật hiến pháp có đáp án số 23

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 50 đề thi luật hiến pháp 2013 miễn phí có đáp án trên website.

Bộ đề thi thử luật Hiến pháp này các câu hỏi trắc nghiệm được lấy từ bộ từ bộ “178 câu hỏi luật hiến pháp có đáp án được xây dựng từ các văn bản quy phạm pháp luật.
Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Từ khi thành lập nước đến nay, nước ta đã có mấy bản Hiến pháp?Câu 2: Viện kiểm sát nhân dân gồm ?Câu 3: Cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương làCâu 4: Mọi người có quyền?Câu 5: Trong trường hợp đặc biệt, nếu được ít nhất bao nhiêu tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành thì Quốc hội quyết định rút ngắn hoặc kéo dài nhiệm kỳ của mình theo đề nghị của Ủy ban thường vụ Quốc hội
Câu 6: Cơ quan nào có thẩm quyền Quyết định thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính dưới tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Câu 7: Theo Hiến pháp năm 2013, Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị – xã hội của ai?
Câu 8: Theo Hiến pháp 2013 thì tất cả quyền lực nhà nước thuộc về ai?Câu 9: Theo Lời nói đầu của Hiến pháp 2013 thì Nhân dân Việt Nam xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp này vì mục tiêu gì?Câu 10: Tổ chức nào dưới đây không phải là tổ chức chính trị- xã hội?
Câu 11: Sau khi được bầu, chức danh nào dưới đây phải tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp?Câu 12: Theo Hiến pháp năm 2013, các Phó Chủ tịch Quốc hội giúp Chủ tịch Quốc hội làm nhiệm vụ theo sự phân công của tổ chức, cá nhân nào?
Câu 13: Hiến pháp là?Câu 14: Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng?Câu 15: Theo Hiến pháp 2013 thì tội nào là nặng nhấtCâu 16: Hiến pháp năm 2013 quy định cơ quan thường trực của Quốc hội là cơ quan nào?
Câu 17: Chọn Đáp án: đúngCâu 18: Theo Hiến pháp năm 2013 thì việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được tiến hành theo nguyên tắc nào?
Câu 19: Theo Hiến pháp năm 2013 thì thành phần kinh tế nào dưới đây giữ vai trò chủ đạo?
Câu 20: Theo Hiến pháp năm 2013, cơ quan nào quyết định phân chia các khoản thu và nhiệm vụ chi giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương?
Câu 21: Theo Hiến pháp năm 2013, sau khi được Quốc hội bầu, chức vụ nào phải tuyên thệ trung thành với tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp?
Câu 22: Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con người quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo?Câu 23: Theo Hiến pháp năm 2013, cơ quan nào quyết định mục tiêu, chỉ tiêu, chính sách, nhiệm vụ cơ bản phát triển kinh tế – xã hội của đất nước?
Câu 24: Chủ tịch nước do cơ quan nào bầuCâu 25: Chủ tịch nước do cơ quan nào bầu trong số đại biểu Quốc hội.
Câu 26: Tổ chức nào dưới đây là tổ chức chính trị – xã hội của giai cấp công nhân và của người lao động được thành lập trên cơ sở tự nguyện, đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động?
Câu 27: Phát triển giáo dục là?Câu 28: Tòa án nhân dân gồm?Câu 29: Vị trí pháp lý của Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
Câu 30: Quốc hội họp bất thường khi nào?Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *