Uncategorized

Đề trắc nghiệm luật hiến pháp có đáp án số 25

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 50 đề thi luật hiến pháp 2013 miễn phí có đáp án trên website.

Bộ đề thi thử luật Hiến pháp này các câu hỏi trắc nghiệm được lấy từ bộ từ bộ “178 câu hỏi luật hiến pháp có đáp án được xây dựng từ các văn bản quy phạm pháp luật.
Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Nhà nước, xã hội tạo môi trường xây dựng gia đình Việt Nam?Câu 2: Theo Hiến pháp năm 2013, Quốc hội thành lập đơn vị hành chính nào?
Câu 3: Chủ tịch nước do cơ quan nào bầuCâu 4: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức?Câu 5: Từ khi thành lập nước đến nay, nước ta đã có mấy bản Hiến pháp?Câu 6: Nhiệm vụ của Hội đồng bầu cử quốc gia?Câu 7: Nhà nước thu hồi đất do tổ chức, cá nhân đang sử dụng trong trường hợp nào ?Câu 8: Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là ?Câu 9: Theo Hiến pháp năm 2013, cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là cơ quan nào?
Câu 10: Không ai bị bắt nếu không có quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân, trừ trường hợpCâu 11: Theo Hiến pháp năm 2013, quyền làm chủ của nhân dân được tổ chức nào bảo đảm?
Câu 12: Theo Hiến pháp năm 2013, quyền công dân được tổ chức nào công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm?
Câu 13: Tổ chức nào dưới đây là tổ chức chính trị – xã hội của giai cấp công nhân và của người lao động được thành lập trên cơ sở tự nguyện, đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động?
Câu 14: Theo Hiến pháp năm 2013, đại biểu hội đồng nhân dân có quyền chất vấn ai?
Câu 15: Theo Hiến pháp 2013 thì tội nào là nặng nhấtCâu 16: Theo Hiến pháp năm 2013, tổ chức nào tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội?
Câu 17: Người bị buộc tội được coi là không có tội cho đến khi?Câu 18: Theo Hiến pháp năm 2013, cơ quan nào có thẩm quyền phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
Câu 19: Hiến pháp là?Câu 20: Theo Hiến pháp năm 2013, ủy ban Thường vụ Quốc hội không quyết định thành lập, giải thể, nhập, chia đơn vị hành chính nào?
Câu 21: Theo Hiến pháp 2013 thì tất cả quyền lực nhà nước thuộc về ai?Câu 22: Cơ quan nào dưới đây là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân?Câu 23: Phát triển khoa học và công nghệ là?Câu 24: Cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương làCâu 25: Thẩm quyền quyết định trưng cầu ý dân là
Câu 26: Theo Hiến pháp năm 2013, Quốc hội quyết định thành lập, bãi bỏ cơ quan nào?
Câu 27: Đại biểu Quốc hội có quyền chất vấn?Câu 28: Hiến pháp năm 2013 có hiệu lực kể từ thời điểm ngày, tháng năm nào?Câu 29: Theo Hiến pháp năm 2013, tất cả quyền lực của nhà nước Cộng hòa xã hội chù nghĩa Việt Nam thuộc về ai?
Câu 30: Theo Hiến pháp 2013 thì đối tượng nào dưới đây có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào?One thought on “Đề trắc nghiệm luật hiến pháp có đáp án số 25

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *