Đề trắc nghiệm luật hiến pháp có đáp án số 28

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 50 đề thi luật hiến pháp 2013 miễn phí có đáp án trên website.

Bộ đề thi thử luật Hiến pháp này các câu hỏi trắc nghiệm được lấy từ bộ từ bộ “178 câu hỏi luật hiến pháp có đáp án được xây dựng từ các văn bản quy phạm pháp luật.
Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Nhà nước, xã hội phát triển văn học, nghệ thuật nhằm?Câu 2: Thẩm quyền thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia?
Câu 3: Chọn Đáp án: đúngCâu 4: Cơ quan nào dưới đây có nhiệm vụ bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhấtCâu 5: Trường hợp làm Hiến pháp, sửa đổi Hiến pháp, quyết định rút ngắn hoặc kéo dài nhiệm kỳ của Quốc hội, bãi nhiệm đại biểu Quốc hội phải được?Câu 6: Hiến pháp 2013 gồm?Câu 7: Việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được tiến hành theo nguyên tắc nào?
Câu 8: Chức danh nào dưới đây là người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại.
Câu 9: Hiến pháp năm 2013 quy định tổ chức nào không phải là tổ chức chính trị – xã hội?
Câu 10: Theo Hiển pháp năm 2013, ai có thẩm quyền công bố Hiến pháp, luật, pháp lệnh?
Câu 11: Bao nhiêu ngày trước khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Quốc hội khoá mới phải được bầu xong?Câu 12: Theo Hiến pháp năm 2013, cơ quan nào quyết định dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách trung ương?
Câu 13: Theo Hiến pháp năm 2013, Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm chức vụ nào?
Câu 14: Hiến pháp năm 2013 quy định Quốc hội thực hiện quyền nào?
Câu 15: Các thành phần kinh tế đều là ?Câu 16: Thẩm quyền công bố Hiến pháp, luật, pháp lệnh là của ai?
Câu 17: Theo Hiến pháp 2013 thì tổ chức nào dưới đây là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội?
Câu 18: Theo Hiến pháp năm 2013, bao nhiêu ngày trước khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Quốc hội khóa mới phải được bầu xong?
Câu 19: Trước khi ban hành Hiến pháp 2013 thì Nhà nước ta đã có những bản Hiến pháp nào?Câu 20: Hiến pháp 2013 gồm bao nhiêu chương, điều?
Câu 21: Tòa án nhân dân gồm?Câu 22: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam thực hiện mục tiêu?Câu 23: Chính phủ làm việc?Câu 24: Đại biểu Hội đồng nhân dân có quyền chất vấn?Câu 25: Cơ quan nào có thẩm quyền bãi bỏ nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trái với Hiến pháp, luật và văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên
Câu 26: Theo Hiến pháp năm 2013, quyền con người được tổ chức nào công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm?
Câu 27: Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làCâu 28: Sau khi được bầu, chức danh nào dưới đây phải tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp?Câu 29: Tòa án nhân dân có nhiệm vụCâu 30: Hiến pháp năm 2013 quy định cơ quan thường trực của Quốc hội là cơ quan nào?
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *