Uncategorized

Đề trắc nghiệm luật hiến pháp có đáp án số 33

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 50 đề thi luật hiến pháp 2013 miễn phí có đáp án trên website.

Bộ đề thi thử luật Hiến pháp này các câu hỏi trắc nghiệm được lấy từ bộ từ bộ “178 câu hỏi luật hiến pháp có đáp án được xây dựng từ các văn bản quy phạm pháp luật.
Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Nhà nước thực hiện chính sách?Câu 2: Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là ?Câu 3: Theo Hiến pháp 2013 thì tổ chức nào dưới đây là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội?
Câu 4: Theo Hiến pháp 2013 thì đối tượng nào dưới đây có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình; có quyền bảo vệ danh dự, uy tín của mình?Câu 5: Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do?Câu 6: Theo Lời nói đầu của Hiến pháp 2013 thì Nhân dân Việt Nam xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp này vì mục tiêu gì?Câu 7: Chủ tịch nước do cơ quan nào bầuCâu 8: Pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội phải được?Câu 9: Theo Hiến pháp năm 2013, ai có thẩm quyền quyết định tặng thưởng huân chương, huy chương, danh hiệu vinh dự nhà nước?
Câu 10: Chọn Đáp án: đúngCâu 11: Theo Hỉến pháp năm 2013, ai có thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam?
Câu 12: Theo Hiến pháp 2013 thì:Câu 13: Theo Hiến pháp 2013 thì đối tượng nào dưới đây có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào?Câu 14: Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khoá mới được triệu tập chậm nhất là bao nhiêu ngày, kể từ ngày bầu cử đại biểu Quốc hộiCâu 15: Theo Hiến pháp năm 2013, Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị – xã hội của ai?
Câu 16: Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp củaCâu 17: Cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân làCâu 18: Việc xét xử sơ thẩm của Tòa án nhân dân có?Câu 19: Người bị buộc tội được coi là không có tội cho đến khi?Câu 20: Đảng cộng sản Việt nam lấy chủ nghĩa và tư tưởng nào làm nền tảng tư tưởng?Câu 21: Chính phủ báo cáo công tác trước ?Câu 22: Theo Hiến pháp năm 2013, quyền công dân được tổ chức nào công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm?
Câu 23: Theo Hiến pháp năm 2013, nhiệm kỳ mỗi khóa Quốc hội là bao nhiêu thời gian?
Câu 24: Theo Hiến pháp 2013 thì tất cả quyền lực nhà nước thuộc về ai?Câu 25: Theo Hiến pháp 2013 thì Nhà nước và xã hội tạo môi trường xây dựng con người Việt Nam như thế nào?Câu 26: Quốc hội có các chức năng cơ bản nào dưới đây
Câu 27: Theo Hiến pháp năm 2013, đại biểu hội đồng nhân dân có quyền chất vấn ai?
Câu 28: Theo Hiến pháp năm 2013, ai là người giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh?
Câu 29: Theo Hiến pháp năm 2013, nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có mấy tổ chức chính trị – xã hội?
Câu 30: Theo Hiến pháp năm 2013, chính quyền địa phương gồm có cơ quan, tổ chức nào?
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *