Uncategorized

Đề trắc nghiệm luật hiến pháp có đáp án số 40

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 50 đề thi luật hiến pháp 2013 miễn phí có đáp án trên website.

Bộ đề thi thử luật Hiến pháp này các câu hỏi trắc nghiệm được lấy từ bộ từ bộ “178 câu hỏi luật hiến pháp có đáp án được xây dựng từ các văn bản quy phạm pháp luật.
Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Trường hợp làm Hiến pháp, sửa đổi Hiến pháp, quyết định rút ngắn hoặc kéo dài nhiệm kỳ của Quốc hội, bãi nhiệm đại biểu Quốc hội phải được?Câu 2: Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làCâu 3: Quyền lực nhà nươc làCâu 4: Theo Hiến pháp năm 2013, Quốc hội bãi bỏ văn bản trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội của cơ quan nào?
Câu 5: Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng?Câu 6: Trước khi ban hành Hiến pháp 2013 thì Nhà nước ta đã có những bản Hiến pháp nào?Câu 7: Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con người quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo?Câu 8: Theo Hiến pháp năm 2013, ai có thẩm quyền phê chuẩn việc bầu, miễn nhiệm Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh?
Câu 9: Từ khi thành lập nước đến nay, nước ta đã có mấy bản Hiến pháp?Câu 10: Cơ quan nào dưới đây là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân?Câu 11: Theo Hiến pháp 2013 thì đối tượng nào dưới đây có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào?Câu 12: Theo Hiến pháp năm 2013, Quốc hội quyết định thành lập, bãi bỏ cơ quan nào?
Câu 13: Không ai bị bắt nếu không có quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân, trừ trường hợpCâu 14: Theo Hiến pháp 2013 thì:Câu 15: Tòa án nhân dân gồm?Câu 16: Theo Hiến pháp năm 2013, ủy ban Thường vụ Quốc hội không quyết định thành lập, giải thể, nhập, chia đơn vị hành chính nào?
Câu 17: Theo Hiến pháp năm 2013, cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương là cơ quan nào?
Câu 18: Theo Hiến pháp năm 2013, việc kéo dài nhiệm kỳ của một khóa Quốc hội không được quá bao nhiêu thời gian (trừ trường hợp có chiến tranh)?
Câu 19: Cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân làCâu 20: Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khoá mới được triệu tập chậm nhất là bao nhiêu ngày, kể từ ngày bầu cử đại biểu Quốc hộiCâu 21: Cơ quan nào thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp.Câu 22: Theo Hiến pháp năm 2013, tất cả quyền lực của nhà nước Cộng hòa xã hội chù nghĩa Việt Nam thuộc về ai?
Câu 23: Nhà nước, xã hội tạo môi trường xây dựng gia đình Việt Nam?Câu 24: Theo Hiến pháp năm 2013, nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có mấy tổ chức chính trị – xã hội?
Câu 25: Nhà nước, xã hội chăm lo xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam như thế nào?Câu 26: Theo Hiến pháp năm 2013, cơ quan nào quy định tổ chức và hoạt động của Quốc hội?
Câu 27: Theo Hiến pháp năm 2013, Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị – xã hội của ai?
Câu 28: Việc kéo dài nhiệm kỳ của một khóa Quốc hội không được quá bao nhiêu tháng, trừ trường hợp có chiến tranh.Câu 29: Hiến pháp năm 2013 quy định ai là người được thay mặt Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại?
Câu 30: Theo Hiến pháp năm 2013, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do ai làm chủ?
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *