Đề trắc nghiệm luật hiến pháp có đáp án số 8

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 50 đề thi luật hiến pháp 2013 miễn phí có đáp án trên website.

Bộ đề thi thử luật Hiến pháp này các câu hỏi trắc nghiệm được lấy từ bộ từ bộ “178 câu hỏi luật hiến pháp có đáp án được xây dựng từ các văn bản quy phạm pháp luật.
Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện đường lối đối ngoại như thế nào?
Câu 2: Theo Hiến pháp năm 2013, cơ quan nào có quyền quyết định trưng cầu ý dân?
Câu 3: Chọn Đáp án: đúngCâu 4: Theo Hiến pháp năm 2013, nhà nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chù nghĩa của ai, do ai, vì ai?
Câu 5: Theo Hiến pháp năm 2013, cơ cấu, số lượng thành viên Chính phủ do cơ quan, cá nhân nào quyết định?
Câu 6: Chính phủ không có chức năng nào ?
Câu 7: Cơ quan nào có thẩm quyền ban hành pháp lệnh
Câu 8: Theo Hiến pháp 2013 thì tội nào là nặng nhấtCâu 9: Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do?Câu 10: Theo Hiến pháp năm 2013, CO’ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là cơ quan nào?
Câu 11: Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làCâu 12: Theo Hiến pháp năm 2013, quyền làm chủ của nhân dân được tổ chức nào bảo đảm?
Câu 13: Theo Hiến pháp năm 2013, bao nhiêu ngày trước khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Quốc hội khóa mới phải được bầu xong?
Câu 14: Bao nhiêu ngày trước khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Quốc hội khoá mới phải được bầu xong?Câu 15: Chính phủ báo cáo công tác trước ?Câu 16: Theo Hiến pháp năm 2013, quyền con người được tổ chức nào công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm?
Câu 17: Cơ quan nào dưới đây là cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp?Câu 18: Phát triển giáo dục là?Câu 19: Theo Hiến pháp năm 2013, cơ quan nào tổ chức thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân?
Câu 20: Theo Hiến pháp năm 2013, nhiệm kỳ mỗi khóa Quốc hội là bao nhiêu thời gian?
Câu 21: Luật, pháp lệnh phải được công bố chậm nhất là bao nhiêu ngày, kể từ ngày được thông qua, trừ trường hợp Chủ tịch nước đề nghị xem xét lại pháp lệnh.Câu 22: Theo Hiến pháp năm 2013, ai có thẩm quyền phê chuẩn việc bầu, miễn nhiệm Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh?
Câu 23: Theo Hiến pháp năm 2013, ai có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trái với Hiến pháp, luật và văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên?
Câu 24: Theo Hiến pháp năm 2013, Quốc hội thành lập đơn vị hành chính nào?
Câu 25: Nhà nước, xã hội tạo môi trường xây dựng gia đình Việt Nam?Câu 26: Theo Hiến pháp năm 2013, chính quyền địa phương được tổ chức ở đơn vị hành chính nào?
Câu 27: Theo Hiến pháp năm 2013, chính quyền địa phương gồm có cơ quan, tổ chức nào?
Câu 28: Quốc hội họp bất thường khi nào?Câu 29: Theo Hiến pháp năm 2013, thì cơ quan nào bầu ra Ủy ban nhân dân?
Câu 30: Theo Hiến pháp năm 2013, cơ quan nào tổ chức việc thi hành Hiến pháp và pháp luật ở địa phương?
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *