Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 23

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tiếng anh trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề “500 câu hỏi trắc nghiệm công chức môn tiếng anh có đáp án” (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Ngoài ra, các bạn có thể xem chuỗi các bài viết tài liệu tiếng anh ôn thi công chức viên chức đã đăng tải trên website
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Tiếng anh có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát …., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 2: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Nam studies hard                 .
Câu 3: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 4: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 5: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Are you satisfied                            the result of the final test?
Câu 6: Read the sentence and choose the underlined word or phrase which needs correction. The director went fishing after he has attended the meetings.
Câu 7: Choose the word or phrase which best completes the sentence.                   is it from here to the supermarket? – Two kilometres.
Câu 8: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Take your money with you                  .
Câu 9: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I haven’t got                     that English book.
Câu 10: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 11: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Your hair badly needs , Tom!
Câu 12: Choose the word or phrase which is closest in meaning to the underlined word. I promptly went to sleep again.
Câu 13: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I think your suggestion is probably the best one……the long run.
Câu 14: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided People have discovered a new source of energy.
Câu 15: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. Successful as they were, they were far from happy.
Câu 16: Choose the word or phrase which best completes the sentence. You                        forget what I told you . It is very important.
Câu 17: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 18: Choose the word or phrase which best completes the sentence. You had better at home until you feel better.
Câu 19: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Constantly staying in cold weather may bring ………pneumonia.
Câu 20: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 21: Choose the word or phrase which best completes the sentence. There were two small rooms in the beach house,             served as a kitchen.
Câu 22: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I think your house really needs                              .
Câu 23: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Peter speaks English well, and so …………..
Câu 24: Read the sentence and choose the underlined word or phrase which needs correction. The price of coffee is low last month, but everyone knows that it is going to increase this month.
Câu 25: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 26: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The council intends to raise awareness of the effects of traffic pollution on our                                             .
Câu 27: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 28: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 29: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 30: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *