Tin Tuyển Dụng

Kế hoạch tuyển dụng công chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2023

Ngày 09/11/2022, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành Kế hoạch số 178/KH-VKSTC về việc tuyển dụng công chức Viện kiểm sát nhân dân 2023.

Khoan đã, bạn có biết rằng trên website đã có Bộ tài liệu ôn thi công chức Viện kiểm sát đủ 2 vòng có đáp án cập nhật luật mới nhất hay chưa? Hãy tham khảo nhé!

Thông tin chi tiết về Kế hoạch tuyển dụng công chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2023

Các bạn lưu ý đây là kế hoạch tổ chức thi tuyển công chức VKS nhân dân năm 2023 nhé nên còn rất nhiều thời gian để các bạn ôn luyện.

Nguồn: VKSNDTC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *