Tin Tuyển Dụng

Tổng cục quản lý thị trường tuyển dụng 2021

Căn cứ Quyết định số 2116/QĐ-TCQLTT ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2021, Tổng cục quản lý thị trường tuyển dụng 2021.

Khoan đã, trước khi đọc tin bạn có biết rằng trên website rất nhiều tài liệu ôn thi công chức quản lý thị trường không? Nếu chưa biết thì click vào link để tìm tài liệu phù hợp nhé.

Bạn đã biết cách nộp hồ sơ trực tuyến vào tổng cục quản lý thị trường chưa? Nếu chưa biết thì click vào link để xem hướng dẫn nhé.

Thông tin Tổng cục quản lý thị trường tuyển dụng 2021cụ thể như sau:

Tổng cục quản lý thị trường tuyển dụng 2021

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *