Trung tâm quỹ đất TP Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức 2022

Thông báo số 887/TB-PTQĐ-HC ngày 21 tháng 12 năm 2022 của TTrung tâm quỹ đất TP Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức 2022.

Khoan đã, trước khi đọc tin bạn có biết rằng trên website có rất nhiều tài liệu ôn thi viên chức phù hợp không? Hãy tham khảo nhé!

Thông tin chi tiết Trung tâm quỹ đất TP Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức 2022

Tổng số lượng viên chức tuyển dụng là 15 người tại 05 vị trí việc làm, cụ thể như sau:

– Vị trí việc làm Tổng hợp: 02 người

– Vị trí việc làm Kế toán: 03 người

– Vị trí việc làm Đầu tư và khai thác quỹ đất: 03 người

– Vị trí việc làm Thu hồi đất: 03 người

– Vị trí việc làm Tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất: 04 người

Nguồn: http://ttptqd-hochiminhcity.gov.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *