Văn phòng Quốc hội tuyển dụng công chức năm 2022

Theo Thông báo 3076/TB-VPQH ngày 19/12/2022, Văn phòng Quốc hội tuyển dụng công chức năm 2022 với số lượng 29 chỉ tiêu.

Khoan đã, trước khi đọc tin bạn có biết rằng trên website có rất nhiều tài liệu phù hợp để ôn thi cong chức văn phòng quốc hội đợt này không? Hãy tham khảo nhé!

Thông tin chi tiết Văn phòng Quốc hội tuyển dụng công chức năm 2022

Thừa lệnh Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, ngày 19/12, Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Cán bộ Trịnh Ngọc Đức đã ký Thông báo số 3076/TB-VPQH về tuyển dụng công chức của Văn phòng Quốc hội năm 2022 đối với ngưòi là công chức hoặc người có kinh nghiệm công tác theo Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *