Tin Tuyển Dụng

Trường đại học xây dựng tuyển dụng viên chức năm 2022

Ngày 08/02/2022 trường đại học xây dựng ban hành Thông báo số 68/TB-ĐHXDHN về việc Trường đại học xây dựng tuyển dụng viên chức năm 2022 với 43 chỉ tiêu biên chế.

Khoan đã, trước khi tìm hiểu về tài liêu này, bạn có biết rằng trên website có rất nhiều tài liệu thi công chức hay không? Nếu chưa thì tìm hiểu nhé!

Thông báo chi tiết trường đại học xây dựng tuyển dụng viên chức năm 2022

Tải về Phiếu đăng ký dự tuyển

Tải về kế hoạch chi tiết

Nguồn: huce.edu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *