Tin Tuyển Dụng

Đợt tuyển công chức Hà Nội sẽ diễn ra bắt đầu từ ngày 14-3

Sở Nội vụ Hà Nội đã ban hành văn bản số 259/SNV-CCVC ngày 28/01/2022 về việc đăng ký tuyển công chức Hà Nội năm 2022 và sẽ có 02 đợt tuyển dụng công chức Hà Nội trong năm 2022.

Khoan đã, trước khi tìm hiểu về bài viết này, bạn có biết rằng trên website có rất nhiều tài liệu thi công chức hay không? Nếu chưa thì tìm hiểu nhé!

Thông tin chi tiết đợt tuyển công chức Hà Nội năm 2022

Thực hiện quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức, để có cơ sở báo cáo UBND Thành phố Kế hoạch thi tuyển công chức và tiếp nhận vào làm công chức đối với các trường hợp đáp ứng ngay yêu cầu công việc, Sở Nội vụ đề nghị các Sở, cơ quan tương đương Sở và UBND các quận, huyện, thị xã như sau:

I. Đăng ký tiếp nhận vào làm công chức đối với tuyển dụng công chức hà nội

1. Rà soát tổng thể kế hoạch sử dụng biên chế công chức còn chưa sử dụng năm 2022 và đăng ký nhu cầu tiếp nhận vào làm công chức năm 2022, trong đó lưu ý:

– Căn cứ biên chế được giao năm 2021, các cơ quan, đơn vị xác định tỷ lệ 30% số biên chế còn chưa sử dụng của cơ quan, đơn vị năm 2021 làm cơ sở đề xuất số lượng chỉ tiêu tiếp nhận vào làm công chức năm 2022.

– Không xem xét tiếp nhận vào làm công chức đối với cơ quan, đơn vị đã sử dụng hết 30% tổng số biên chế công chức còn chưa sử dụng của năm 2021 (bao gồm cả số lượng đã được tiếp nhận vào làm công chức trong các đợt sát hạch tiếp nhận vào làm công chức của năm 2021).

– Chỉ xem xét tiếp nhận vào làm công chức đối với các cơ quan, đơn vị hoàn thiện đăng ký tuyển dụng công chức theo mục II của Công văn này.

2. Đối tượng tiếp nhận; tiêu chuẩn, điều kiện tiếp nhận vào làm công chức thực hiện theo khoản 5, Điều 1, Luật số 52/2019/QH14 của Quốc hội Khóa 14; Điều 18, Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ và Công văn hướng dẫn số 2372/BNV-CCVC ngày 24/5/2021 của Bộ Nội vụ.

3. Thành phần hồ sơ đề nghị tiếp nhận vào làm công chức gồm:

a) Công văn đề nghị tiếp nhận vào làm công chức; tuyển dụng công chức hà nội

b) Trích bản mô tả công việc của vị trí việc làm cần tiếp nhận vào làm công chức theo đề án vị trí việc làm đã được UBND Thành phố phê duyệt;

c) Công văn đồng ý cho chuyển công tác của cơ quan có thẩm quyền;

d) Đơn đề nghị tiếp nhận vào làm công chức;

đ) Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2C-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, được lập chậm nhất là 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ tiếp nhận, có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác;

e) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, gồm: Văn bằng, chứng chỉ về trình độ đào tạo chuyên môn, ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng nghiệp vụ do cơ quan có thẩm quyền cấp.

– Trường hợp các văn bằng, chứng chỉ đào tạo do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp thì phải được cơ quan có thẩm quyền của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội công nhận.

– Trường hợp người được đề nghị tiếp nhận có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ hoặc tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học. Trường hợp người được đề nghị tiếp nhận đáp ứng yêu cầu miễn phần thi ngoại ngữ hoặc tin học quy định thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

f) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp chậm nhất là 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ tiếp nhận;

g) Bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị tiếp nhận về phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác, khen thưởng, kỷ luật, có nhận xét và xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác (5 năm gần nhất tính đến thời điểm nộp hồ sơ);

h) Bản sao hồ sơ xác định đối tượng tiếp nhận: tuyển dụng công chức hà nội

– Đối với viên chức: Quyết định tuyển dụng hoặc xét tuyển, tiếp nhận viên chức; quyết định hết tập sự; hợp đồng làm việc hiện tại; quyết định bổ nhiệm, chuyển chức danh nghề nghiệp của cấp có thẩm quyển; các quyết định lương trong 05 năm gần nhất tính đến thời điểm nộp hồ sơ;

– Đối với người hưởng lương trong lực lượng vũ trang nhân dân, người làm việc trong tổ chức cơ yếu nhưng không phải là công chức: Hồ sơ thực hiện như đối với viên chức.

– Đối với cán bộ cấp xã: Quyết định phê chuẩn kết quả bầu cử, các quyết định lương 05 năm gần nhất.

– Đối với công chức cấp xã: Quyết định tuyển dụng, quyết định hết tập sự, các quyết định lương 05 năm gần nhất.

3. Việc tiếp nhận hồ sơ vào làm công chức năm 2022 được thực hiện theo 2 đợt như sau: tuyển dụng công chức hà nội

– Đợt 1: Từ 14/3 đến 18/3/2022. tuyển dụng công chức hà nội

– Đợt 2: Từ 01/8 đến 05/8/2022. tuyển công chức hà nội

II. Đăng ký chỉ tiêu thi tuyển công chức tuyển dụng công chức hà nội

Căn cứ số biên chế công chức hành chính của cơ quan đơn vị được UBND Thành phố giao tại Quyết định số 5199/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 về việc giao chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2022 của thành phố Hà Nội, đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát hiện trạng sử dụng biên chế tính đến 28/02/2022 và đăng ký chỉ tiêu tuyển công chức hà nội năm 2022.

Nguồn: sonoivu.hanoi.gov.vn

Các bạn nhớ theo dõi trên website để biết được các đợt tuyển công chức Hà Nội đợt trong năm 2022.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *