UBND tỉnh Bắc Kạn tuyển dụng công chức 2022

UBND tỉnh Bắc Kạn tuyển dụng công chức 2022 theo Kế hoạch số 647/KH-UBND với số lượng 42 chỉ tiêu công chức trên toàn tỉnh.

Khoan đã, trước khi đọc tin bạn có biết rằng trên website có rất nhiều tài liệu ôn thi công chức phù hợp với bạn không? Hãy tham khảo nhé!

Thông tin chi tiết UBND tỉnh Bắc Kạn tuyển dụng công chức 2022

Theo Kế hoạch, năm 2022, tỉnh Bắc Kạn sẽ tuyển dụng 43 chỉ tiêu công chức, trong đó thi tuyển công chức 41 chỉ tiêu và xét tuyển công chức đối với người học theo chế độ cử tuyển 2 chỉ tiêu.

Đối với thi tuyển công chức, đối tượng tham gia sẽ trải qua 2 vòng thi, gồm thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung bằng hình thức thi trắc nghiệm trên giấy và thi môn nghiệp vụ chuyên ngành theo hình thức thi viết.

Về xét tuyển công chức đối với người học theo chế độ cử tuyển cũng thực hiện theo 2 vòng thi. Vòng 1, kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng. Vòng 2, phỏng vấn để kiểm tra về kiến thức, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Người đăng ký dự tuyển công chức nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu chính Phiếu đăng ký dự tuyển (theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ) tại địa điểm tiếp nhận phiếu dự tuyển. Trường hợp người đăng ký dự tuyển đang là cán bộ, công chức cấp xã, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập của nhà nước; người làm việc trong các doanh nghiệp Nhà nước,…nếu có nguyện vọng đăng ký tham gia thi tuyển công chức phải có ý kiến đồng ý bằng văn bản của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý.

Người đăng ký dự tuyển công chức chỉ được đăng ký dự tuyển ở một vị trí trong danh mục các vị trí việc làm cần tuyển của cơ quan, đơn vị có nhu cầu tuyển dụng.

Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: 30 ngày, kể từ ngày 10/10/2022 đến 16h30 ngày 10/11/2022 (trường hợp gửi theo đường bưu chính thì tính thời gian theo dấu công văn đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn chậm nhất vào ngày 10/11/2022).

 Địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn, địa chỉ: Tổ 7B, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn./.

Nguồn: backan.gov.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *