Kế hoạch UBND tỉnh Hà Giang tuyển dụng viên chức 2022

Ngày 17/11/2022, UBND tỉnh Hà Giang ban hành Kế hoạch số 2079/QĐ-UBND về Kế hoạch UBND tỉnh Hà Giang tuyển dụng viên chức 2022 với số lượng chỉ tiêu tuyển dụng 692 chỉ tiêu/13 cơ quan, đơn vị.

Khoan đã, trước khi đọc tin bạn có biết rằng trên website có rất nhiều tài liệu phù hợp với các chuyên ngành thi viên chức tỉnh Hà Giang không? Hãy tham khảo nhé!

Thông tin chi tiết Kế hoạch UBND tỉnh Hà Giang tuyển dụng viên chức 2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *