Tin Tuyển Dụng

Kho bạc nhà nước tuyển dụng công chức năm 2022

Kho bạc nhà nước tuyển dụng công chức năm 2022 với số lượng 740 chỉ tiêu theo hình thức thi tuyển theo Quyết định số 2261/QĐ-BTC ngày 09/11/2022.

Khoan đã, trước khi đọc tin bạn có biết trên website đã có tài liệu ôn thi công chức kho bạc nhà nước chưa? Hãy tham khảo nhé

Thông tin chi tiết Kho bạc nhà nước tuyển dụng công chức năm 2022

Phụ lục chỉ tiêu tuyển dụng kho bạc nhà nước năm 2022

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển

Hướng dẫn ghi phiếu đăng ký dự tuyển kho bạc nhà nước

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *