Tin Tuyển Dụng

UBND tỉnh Hà Tĩnh tuyển dụng công chức năm 2022

Thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND tỉnh, xét đề nghị của Sở Nội vụ Hà Tĩnh, UBND tỉnh Hà Tĩnh tuyển dụng công chức năm 2022 với 228 chỉ tiêu.

Khoan đã, bạn có biết rằng trên website còn có rất nhiều tài liệu ôn thi công chức với rất nhiều chuyên ngành không? Hãy tìm hiểu và lựa chọn tài liệu phù hợp chuyên ngành của bạn nhé!

Tổng chỉ tiêu công chức cần tuyển dụng đợt này là 228, trong đó: xét tuyển công chức theo chính sách thu hút quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP là 4 chỉ tiêu; tiếp nhận vào làm công chức theo quy định tại Nghị định số 138/2020/NĐ-CP là 55 chỉ tiêu; thi tuyển công chức 169 chỉ tiêu.

Tuyển dụng theo 3 hình thức

Xét tuyển công chức theo chính sách thu hút: Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 5/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ và Nghị quyết số 46/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nguồn nhân lực cao tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022 – 2025.

Tiếp nhận vào làm công chức: Thực hiện theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Thi tuyển công chức: Thực hiện theo quy định tại Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019; Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 2/12/2020.

Thông tin chi tiết UBND tỉnh Hà Tĩnh tuyển dụng công chức năm 2022

Nguồn: baohatinh.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *