UBND tỉnh Phú Thọ ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức 2021

Ngày 29/7/2021, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức 2021.

Thông tin chi tiết Thông báo UBND tỉnh Phú Thọ ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức 2021

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

 Việc thi tuyển công chức nhằm bổ sung nhân lực có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm cho các cơ quan, đơn vị còn thiếu so với biên chế  được giao để đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

2. Yêu cầu

– Tổ chức thi tuyển công chức phải thực hiện đúng theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

– Thi tuyển công chức phải đảm bảo nghiêm túc, dân chủ, công khai, công bằng và chất lượng.

II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ THI

1. Đối tượng, điều kiện và tiêu chuẩn được đăng ký dự thi

Những người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự thi công chức:

–  Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

– Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có lý lịch rõ ràng, phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

– Có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

– Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với yêu cầu của vị trí dự tuyển (khi đăng ký dự tuyển, người dự tuyển phải có bằng tốt nghiệp về chuyên môn nghiệp vụ)

+ Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển;

+ Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

+ Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

2. Đối tượng sau đây không được đăng ký dự thi

a) Không cư trú tại Việt Nam.

b) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc.

III. CHỈ TIÊU, YÊU CẦU TUYỂN DỤNG

1. Chỉ tiêu tuyển dụng

Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 104 chỉ tiêu (cấp tỉnh: 28 chỉ tiêu; cấp huyện 76 chỉ tiêu).

2. Cơ cấu tuyển dụng theo từng vị trí việc làm

– Yêu cầu về trình độ: Trình độ chuyên môntừ Đại học trở lên.

– Cơ cấu tuyển dụng theo từng vị trí việc làm (Có phụ lục kèm theo).

IV.HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂNTHỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ, CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Mỗi người dự tuyển chỉ được nộp 01 hồ sơ đăng ký dự tuyển vào một vị trí việc làm cần tuyển dụng tại 01 cơ quan, đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng, hồ sơ gồm có: 

– Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu;

– 04 phong bì thư dán tem ghi rõ địa chỉ, số điện thoại của người nhận (trường hợp địa chỉ người nhận không phải là người dự tuyển thì phải ghi chú thêm họ, tên của người dự tuyển, vị trí, đơn vị dự tuyển);

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

Hồ sơ đăng ký dự tuyển đựng trong bì hồ sơ tuyển dụng. Ngoài bì ghi rõ họ tên và đầy đủ các thông tin quy định, gồm: Địa chỉ liên lạc, điện thoại, e-mail (nếu có), …

Lưu ý:

– Mỗi thí sinh được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm có chỉ tiêu tuyển dụng và tự chịu trách nhiệm về tính trung thực của Phiếu đăng ký dự tuyển. Trường hợp thí sinh đăng ký từ 02 vị trí dự tuyển trở lên hoặc Phiếu đăng ký dự tuyển khai không trung thực thì bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy bỏ kết quả tuyển dụng.

– Phiếu đăng ký dự tuyển không được tẩy xóa, sửa chữa và người đăng ký dự tuyển phải ký tên vào từng trang của Phiếu đăng ký dự tuyển.

– Người đăng ký dự tuyển không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ

a) Thời gian nhận hồ sơ

 Thời hạn tiếp nhận hồ sơ dự tuyển là 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày thông báo tuyển dụng được công khai trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh; Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ và các cơ quan có chỉ tiêu tuyển dụng.

Người đăng ký dự tuyển công chức nộp hồ sơ trực tiếp (trong giờ hành chính, trừ thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ).

b) Địa điểm nhận hồ sơ

Người đăng ký dự tuyển vào vị trí việc làm tại Sở, UBND cấp huyện nào thì nộp Phiếu đăng ký dự tuyển và lệ phí dự tuyển trực tiếp vào Sở, UBND cấp huyện đó (Tại phòng Tổ chức cán bộ hoặc Văn phòng của các cơ quan, đơn vị; phòng Nội vụ của các huyện, thành, thị).

c) Các cơ quan, đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng phát hành và tiếp nhận hồ sơ dự tuyển, đồng thời có trách nhiệm hướng dẫn người đăng ký dự tuyển đăng ký vị trí việc làm cần tuyển phù hợp.

Sau khi hết thời hạn nhận hồ sơ dự tuyển, người đứng đầu các cơ quan có chỉ tiêu tuyển dụng tổng hợp, lập danh sách tất cả người đăng ký dự tuyển kèm theo hồ sơ dự tuyển và lệ phí dự tuyển gửi về Sở Nội vụ (qua Phòng Công chức, viên chức).

3. Không nhận hồ sơ dự tuyển đối với các trường hợp sau

– Hồ sơ đăng ký dự tuyển bị tẩy xóa, không đúng mẫu quy định, không đầy đủ danh mục theo quy định.

– Người dự tuyển không thuộc đối tượng tuyển dụng hoặc không đủ điều kiện đăng ký dự tuyển.

– Người dự tuyển không trực tiếp nộp hồ sơ.

– Người dự tuyển chưa có bằng tốt nghiệp chuyên môn.

V. KINH PHÍ KỲ THI, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THI

1. Kinh phí

– Kinh phí tổ chức kỳ tuyển dụng công chức được thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước và nguồn thu theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/ 2016 của Bộ Tài chính về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

 – Lệ phí dự tuyển: 400.000 đồng/thí sinh.

 2. Thời gian, địa điểm tổ chức thi

– Thời gian thi: Lịch thi cụ thể thông báo trên Cổng thông tin điện tử tỉnh; Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ (Căn cứ diễn biến cụ thể của tình hình dịch bệnh Covid-19 để bố trí thời gian tổ chức thi phù hợp).

– Địa điểm thi: Tại Trường Đại học Hùng Vương.

VINỘI DUNG, HÌNH THỨC THI, THỜI GIAN THI, CÁCH TÍNH ĐIỂM, ƯU TIÊN TRONG THI TUYỂN VÀ XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

Các thí sinh dự thi tuyển công chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

1. Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung

a) Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính.

b) Nội dung thi trắc nghiệm: Gồm 2 phần

Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ và các kiến thức khác để đánh giá năng lực. Thời gian thi 60 phút;

– Phần II: Ngoại ngữ 30 câu hỏi tiếng Anh. Thời gian thi 30 phút.

Do tổ chức thi trên máy vi tính nên nội dung thi trắc nghiệm không có phần thi tin học.

c) Miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp sau:

– Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;

– Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định;

– Có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số, trong trường hợp dự tuyển vào công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số.

d) Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

2.Thi vòng 2. Thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành

Các thí sinh đạt kết quả thi vòng 1 thì tiếp tục thi vòng 2, với nội dung thi môn nghiệp vụ chuyên ngành như sau:

a) Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

b) Thời gian thi: Thi viết 180 phút.  Thang điểm: 100 điểm.

3. Xác định người trúng tuyển

a) Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau:

– Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

– Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên theo quy định (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng ở vị trí việc làm cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được người trúng tuyển thì Hội đồng tuyển dụng báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định người trúng tuyển.

c) Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức không được bảo lưu kết quả cho các kỳ thi tuyển lần sau.

4. Ưu tiên trong tuyển dụng công chức

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng  2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Lưu ý: Trường hợp người dự thi tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

CƠ CẤU TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC

(Kèm theo Kế hoạch số 3220/KH-UBND ngày 29 /7/2021 của UBND tỉnh Phú Thọ)

TTVị trí việc làmcần tuyểnMã ngạch cần tuyểnNgành cần tuyểnSố lượng cần tuyển
A. KHỐI CÁC SỞ, NGÀNH  28
I. VĂN PHÒNG UBND TỈNH 1
1Tổng hợp khoa giáo – văn xã01.003 Quản lý nguồn nhân lực; Quản trị nhân lực1
II. SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT11
Các phòng chuyên môn thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT2
1Quản lý kinh tế nông nghiệp, nông thôn01.003 Kinh tế nông nghiệp; Kinh tế; Tài chính – Ngân hàng1
2Quản lý quy hoạch, kế hoạch phát triển nông, lâm, thủy lợi01.003 Kinh tế nông nghiệp; Kinh tế; Thủy lợi; Lâm nghiệp1
Chi cục Kiểm lâm7
1Pháp chế10.226Điều tra hình sự; Luật; Luật kinh tế2
2Lâm nghiệp01.003Lâm học; Phát triển nông thôn và khuyến nông; Lâm nghiệp2
3Kiểm lâm10.226Quản lý tài nguyên rừng; Quản lý bảo vệ tài nguyên rừng và môi trường; Lâm nghiệp xã hội3
Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản2
1Kinh doanh, chế biến thương mại nông, lâm, thủy sản01.003 Kinh tế và thương mại quốc tế; Kinh tế1
2Quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản01.003 Nuôi trồng thủy sản; Kinh tế nông nghiệp1
III. SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI1
1Lao động – Tiền lương và bảo hiểm xã hội01.003 Quản trị nhân lực; Bảo hiểm; Lao động tiền lương1
IV. SỞ CÔNG THƯƠNG1
1Hành chính tổng hợp 01.003 Kế toán; Quản lý nhà nước1
V. SỞ Y TẾ3
1Quản lý nghiệp vụ y 01.003 Quản lý bệnh viện; Quản lý y tế1
2Công nghệ thông tin 01.003 Công nghệ thông tin; Khoa học máy tính2
VI. SỞ TƯ PHÁP3
1Hành chính tổng hợp01.003 Luật; Hành chính; Quản trị nhân lực1
2Thanh tra01.003 Luật; Kinh tế1
3Theo dõi thi hành pháp luật01.003 Luật1
VII. SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG3
1Hành chính tổng hợp01.003 Luật; Hành chính – Quản trị; Tài nguyên và Môi trường1
2Quản lý khai thác tài nguyên nước01.003 Khoáng sản; Địa chất; Tài nguyên và Môi trường1
3Đo đạc và bản đồ (viễn thám)01.003 Khí tượng, thủy văn; Trắc địa – bản đồ; Quản lý đất đai; Quản lý tài nguyên và môi trường1
VIII. SỞ VĂN HÓA – THỂ THAO VÀ DU LỊCH5
1Hành chính tổng hợp01.003 Hành chính; Luật; Quản lý nhà nước; Chính trị học1
2Quản lý văn hóa01.003 Việt Nam học; Quản lý văn hóa1
3Quản lý di sản văn hóa01.003 Di sản văn hóa; Bảo tàng; Quản lý văn hóa1
4Quản lý về du lịch01.003 Văn hóa; Du lịch1
5Quản lý về thể dục thể thao01.003 Quản lý Thể dục thể thao; Huấn luyện Thể dục thể thao1
B. KHỐI CẤP HUYỆN76
I. UBND THỊ XÃ PHÚ THỌ3
1Quản lý về xây dựng01.003Kiến trúc quy hoạch; Xây dựng1
2Quản lý tài chính – ngân sách01.003 Kế toán;Quản lý Kinh tế; Tài chính; Tài chính – Ngân hàng1
3Quản lý Văn hóa, thông tin – truyền thông01.003 Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước; Việt Nam học; Xuất bản1
II. UBND HUYỆN LÂM THAO6
1Quản lý về lao động, việc làm và dạy nghề01.003 Luật; Quản trị nhân lực; Quản lý nguồn nhân lực; Công tác xã hội1
2Quản lý giao thông vận tải01.003 Kỹ thuật công trình xây dựng; Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông1
3Quản lý xây dựng01.003 Kỹ thuật công trình xây dựng; Kiến trúc; Kiến trúc công trình; Xây dựng dân dụng và công nghiệp1
4Quản lý tài chính – ngân sách01.003 Tài chính – Ngân hàng; Tài chính; Kế toán; Quản trị kinh doanh1
5Quản lý Kế hoạch và Đầu tư01.003 Kinh tế đầu tư; Kinh tế; Quản lý Kinh tế1
6Quản lý nghiệp vụ y, dược, mỹ phẩm01.003 Y; Dược1
III. UBND HUYỆN PHÙ NINH5
1Quản lý về đất đai01.003 Quản lý đất đai; Địa chính; Trắc địa1
2Quản lý về môi trường01.003 Môi trường; Công nghệ kỹ thuật môi trường1
3Quản lý về thủy lợi01.003 Thủy lợi; Kinh tế nông nghiệp1
4Quản lý về trồng trọt01.003 Kinh tế nông nghiệp; Trồng trọt; Khoa học cây trồng1
5Quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính01.003 Luật; Quản lý nhà nước1
IV. UBND HUYỆN TAM NÔNG3
1Quản lý tài nguyên nước, khoáng sản01.003 Quản lý tài nguyên nước; Khoáng sản1
2Quản lý xây dựng01.003 Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Kiến trúc1
3Quản lý nghiệp vụ y; dược, mỹ phẩm01.003 Y đa khoa; Dược1
V. UBND HUYỆN ĐOAN HÙNG4
1Quản lý công chức, viên chức01.003 Luật; Hành chính; Quản lý nhà nước1
2Quản lý đất đai01.003 Quản lý đất đai; Trắc địa; Địa chính1
3Quản lý tài chính ngân sách01.003 Tài chính; Quản lý Kinh tế; Kế toán; Tài chính – Ngân hàng1
4Quản lý nghiệp vụ y; dược, mỹ phẩm01.003 Y; Dược1
VIUBND HUYỆN YÊN LẬP10
1Quản lý đất đai01.003 Kỹ thuật trắc địa – Bản đồ; Quản lý đất đai; Địa chính1
2Quản lý về môi trường; Tài nguyên01.003 Công nghệ kỹ thuật môi trường; Quản lý tài nguyên và môi trường; Kỹ thuật tài nguyên nước1
3Quản lý xây dựng01.003 Kinh tế xây dựng; Kỹ thuật xây dựng; Kiến trúc công trình; Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng1
4Quản lý giao thông vận tải01.003 Vận tải; Kỹ thuật công trình xây dựng; Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông1
5Quản lý tài chính ngân sách01.003 Kế toán; Tài chính – Ngân hàng; Quản lý Kinh tế1
6Quản lý Kế hoạch và đầu tư01.003 Tài chính – Ngân hàng; Kế toán; Kinh tế1
7Xây dựng nông thôn mới01.003 Kinh tế nông nghiệp; Khoa học cây trồng1
8Quản lý về trồng trọt01.003 Kinh tế nông nghiệp; Trồng trọt; Khoa học cây trồng1
9Hành chính tư pháp01.003 Luật1
10Quản lý Giáo dục THCS01.003 Quản lý giáo dục; Sư phạm1
VIIUBND HUYỆN THANH THỦY7
1Chuyên viên tổng hợp01.003 Kinh tế; Kinh tế nông nghiệp1
2Quản lý xây dựng01.003 Xây dựng; Kiến trúc; Xây dựng cầu – đường; Kỹ thuật xây dựng1
3Quản lý văn hóa , thông tin cơ sở; Thể dục, thể thao và Du lịch01.003 Quản lý văn hóa; Du lịch; Quản lý Di sản văn hóa1
4Quản lý nghiệp vụ y01.003 Y khoa; Y học dự phòng1
5Quản lý đất đai01.003 Quản lý đất đai; Kỹ thuật trắc địa – bản đồ; Quản lý tài nguyên và môi trường1
6Quản lý tài chính – ngân sách01.003 Tài chính – Ngân hàng; Kế toán; Kinh tế1
7Quản lý công chức, viên chức01.003 Hành chính; Luật; Quản lý nhà nước1
VIIIUBND HUYỆN THANH BA1
1Quản lý về môi trường01.003 Công nghệ kỹ thuật môi trường; Quản lý tài nguyên và môi trường1
IXUBND HUYỆN THANH SƠN5
1Quản lý về xây dựng01.003 Kiến trúc; Kỹ thuật xây dựng1
2Quản lý Tài chính – Ngân sách01.003 Quản lý tài chính công; Kinh tế; Kế toán1
3Quản lý Kế hoạch và đầu tư01.003 Kế toán; Kinh tế đầu tư; Tài chính – Ngân hàng1
4Quản lý đất đai01.003 Quản lý đất đai; Kinh tế tài nguyên1
5Thanh tra viên01.003 Luật; Kế toán kiểm toán; Kiểm toán1
X. UBND HUYỆN TÂN SƠN10
1Quản lý đất đai01.003 Quản lý đất đai; Địa chính; Trắc địa2
2Quản lý văn hóa, thông tin truyền thông01.003 Quản lý văn hóa; Việt Nam học; Xuất bản1
3Quản lý kế hoạch và đầu tư01.003 Tài chính – Ngân; Tài chính; Kế toán; Quản lý Kinh tế1
4Quản lý tài chính – ngân sách01.003 Tài chính;  Tài chính – Ngân hàng; Kế toán; Kinh tế1
5Quản lý về môi trường01.003 Công nghệ kỹ thuật môi trường; Quản lý tài nguyên và môi trường1
6Quản lý xây dựng01.003 Kỹ thuật xây dựng; Kỹ thuật công trình xây dựng; Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng; Xây dựng dân dụng và công nghiệp1
7Quản lý về giao thông vận tải01.003 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông; Xây dựng cầu – đường; Giao thông vận tải1
8Quản lý hành chính tư pháp01.003 Luật1
9Quản lý về công chức, viên chức 01.003 Luật; Quản lý nhà nước; Quản trị nhân lực 1
XI. UBND HUYỆN CẨM KHÊ9
1Quản lý tài chính ngân sách01.003 Tài chính – Ngân hàng; Kế toán; Kinh tế1
2Quản lý kế hoạch đầu tư01.003 Kinh tế; Kinh tế quốc tế1
3Tiền lương và bảo hiểm01.003 Tài chính – Ngân hàng; Công tác xã hội; Quản trị nhân lực1
4Theo dõi phổ cập GDTX và hướng nghiệp01.003 Quản lý giáo dục; Sư phạm1
5Quản lý trồng trọt01.003 Trồng trọt; Khoa học cây trồng; Kinh tế nông nghiệp1
6Quản lý xây dựng01.003 Kỹ thuật xây dựng; Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng; Xây dựng dân dụng và công nghiệp1
7Quản lý về giao thông vận tải01.003 Xây dựng cầu – đường; Công nghệ kỹ thuật giao thông1
8Hành chính tổng hợp và kiểm soát thủ tục hành chính01.003 Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước; Quản lý nhà nước; Hành chính; Luật1
9Quản lý đất đai01.003 Quản lý đất đai; Địa chính; Quản lý tài nguyên và môi trường1
XII. UBND HUYỆN HẠ HÒA13
1Quản lý giáo dục THCS01.003 Quản lý giáo dục; Sư phạm1
2QL kế hoạch và cơ sở vật chất giáo dục 01.003 Quản lý giáo dục; Sư phạm; Công nghệ thông tin1
3Quản lý công chức, viên chức01.003 Luật; Quản lý nhà nước; Hành chính1
4Quản lý tổ chức – biên chế và hội01.003 Luật; Hành chính; Quản trị nhân lực1
5Quản lý đất đai01.003 Quản lý đất đai; Tài nguyên và môi trường; Địa chính1
6Quản lý môi trường01.003 Công nghệ kỹ thuật môi trường; Quản lý tài nguyên và môi trường1
7Quản lý về giao thông01.003 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông; Công nghệ kỹ thuật giao thông; Xây dựng cầu – đường1
8Quản lý văn hóa, thông tin truyền thông01.003 Việt Nam học; Quản lý văn hóa; Báo chí; Xuất bản; Công tác xã hội1
9Quản lý tài chính, ngân sách01.003 Kinh tế; Tài chính; Kế toán1
10Hành chính tổng hợp01.003 Luật; Quản lý nhà nước1
11Quản lý về trồng trọt01.003 Kinh tế nông nghiệp; Khoa học cây trồng1
12Hành chính Tư pháp01.003 Luật1
13Quản lý y; Dược, mỹ phẩm01.003 Y; Dược1

Nguồn: phutho.gov.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *