Tin Tuyển Dụng

Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tuyển dụng 2023

Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tuyển dụng 2023 với số lượng 11 chỉ tiêu trong đó 10 chỉ tiêu làm nghiệp vụ kiểm sát, 01 chỉ tiêu kế toán.

Khoan đã, trước khi đọc tin bạn có biết rằng trên website có bộ tài liệu ôn thi công chức viện kiểm sát đủ bộ 2 vòng có đáp án không? Hãy tham khảo nhé!

Thông tin chi tiết Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tuyển dụng 2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *