Viện Kiểm sát tuyển dụng 2021

Viện trưởng VKSND tối cao vừa ban hành Kế hoạch số 61/KH-VKSTC ngày 10/11/2021 về việc thi tuyển công chức nghiệp vụ kiểm sát năm 2021 để phân bổ cho VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, Viện Kiểm sát tuyển dụng 2021với 200 công chức làm nghiệp vụ kiểm sát và phân bổ số lượng công chức cho VKSND cấp tỉnh còn thiếu biên chế.

Khoan đã, trước khi đọc tin, bạn đã tham khảo bộ tài liệu ôn thi công chức viên kiểm sát đủ 2 vòng chưa? Nếu chưa thì tham khảo nhé!

Thông tin chi tiết Viện Kiểm sát tuyển dụng 2021

Nguồn: vksndtc.gov.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *