Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 113

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 200 đề thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung trên website.

Bộ đề thi thử này các câu hỏi trắc nghiệm được lấy từ bộ từ bộ 1600 câu hỏi ôn thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung có đáp án được xây dựng từ các văn bản quy phạm pháp luật cập nhật mới nhất.
Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Thẩm quyền thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm của Đảng uỷ cơ sởCâu 2: Nơi có tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, người vào Đảng trong độ tuổi thanh niên phải như thế nào?
Câu 3: Chủ tịch Ủy ban nhân dân có thể ủy quyền cho? (Luật mới)Câu 4: Trường hợp người có hành vi vi phạm vắng mặt thì cuộc họp kiểm điểm được tiến hành sau bao nhiêu lần gửi thông báo triệu tập họp?
Câu 5: Viên chức quản lý có một trong các tiêu chí nào dưới đây thì xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ?
Câu 6: Theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng thì Đến năm 2025, tỉ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt bao nhiêu phần trăm dân số?
Câu 7: Theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng thì Đến năm 2025, tỉ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường là ?
Câu 8: Thẩm quyền Quyết định kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội dài hạn, trung hạn và hằng năm của tỉnh; quy hoạch, kế hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh trong phạm vi được phân quyền?
Câu 9: Theo Các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ Đại hội XIII thì Hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, trước hết là?Câu 10: Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý vi phạm bị xử lý kỷ luật như thế nào?Câu 11: Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản nào?Câu 12: Đến năm 2030, Môi trường kinh doanh của Việt Nam được xếp vào nhóm?
Câu 13: Tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được thực hiện theo nguyên tắcCâu 14: Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, giám sát?Câu 15: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019). Kết quả xếp loại chất lượng cán bộ được sử dụng như thế nào?
Câu 16: Điều lệ Đảng hiện hành quy định về thời hạn chuyển sinh hoạt đảng chính thức, kể từ ngày giới thiệu chuyển đi, đảng viên phải xuất trình giấy giới thiệu sinh hoạt đảng với chi ủy nơi chuyển đến để được sinh hoạt đảng quy định như thế nào?
Câu 17: Theo Hiến pháp 2013 thì những ai có nghĩa vụ trung thành với Tổ quốc?.
Câu 18: Không quy định chương riêng về?Câu 19: Theo Luật CBCC những người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên hoặc tương đương thì được xếp vào công chức loại nào ?
Câu 20: Theo Các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ Đại hội XIII thì huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển, nhất là?
Câu 21: Văn bản quy phạm pháp luật phải?Câu 22: Sau khi được bầu, chức danh nào dưới đây phải tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp?Câu 23: Cán bộ, công chức, viên chức đang bị khởi tố, tạm giữ, tạm giam chờ kết luận của cơ quan có thẩm quyền điều tra, truy tố, xét xử về hành vi vi phạm pháp luật thì?Câu 24: Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có hiệu lực ngày, tháng năm nào?Câu 25: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc nào sau đây?
Câu 26: Theo Nghị quyết 131/2020/QH14 về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh thì Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố có quyền chất vấn?
Câu 27: Thường trực Hội đồng nhân dân huyện gồm?Câu 28: . Cơ quan nào có thẩm quyền Quy định tổ chức bộ máy và nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh
Câu 29: Người có chức vụ, quyền hạn là?Câu 30: Thẩm quyền quyết định đại xá làTrả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *