Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 189

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 200 đề thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung trên website.

Bộ đề thi thử này các câu hỏi trắc nghiệm được lấy từ bộ từ bộ 1600 câu hỏi ôn thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung có đáp án được xây dựng từ các văn bản quy phạm pháp luật cập nhật mới nhất.
Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Văn bản quy định chi tiết chỉ được?Câu 2: Cán bộ, công chức không được miễn trách nhiệm trong các trường hợp nào dưới đây?
Câu 3: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP, trường hợp người tập sự đạt yêu cầu, ai là người có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm ngạch và xếp lương cho công chức được tuyển dụng?
Câu 4: Thường trực Hội đồng nhân dân xã gồm ? Đáp án CCâu 5: HĐND họp kín trong trường hợp nào?Câu 6: Theo Nghị quyết 131/2020/QH14 về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh thì Thẩm quyền Lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận?
Câu 7: Trường hợp Hội đồng nhân dân không còn đủ hai phần ba tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân được bầu theo quy định của Luật này và thời gian còn lại của nhiệm kỳ ít hơn hoặc bằng 18 tháng thì Hội đồng nhân dân có quyền nào dưới đây?Câu 8: Theo Luật Cán bộ, công chức thì Văn hóa giao tiếp với nhân dân của cán bộ, công chức là?
Câu 9: Công chức được đề nghị bổ nhiệm lần đầu giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc đề nghị bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cao hơn thì tuổi bổ nhiệm phải còn đủ bao nhiêu năm công tác tính từ khi thực hiện quy trình bổ nhiệm; trường hợp đặc biệt báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết địnhCâu 10: Công chức thi nâng ngạch được Miễn thi môn tin học đối với các trường hợp nào dưới đây?Câu 11: Chính phủ thường xuyên thông báo cho Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan trung ương của tổ chức chính trị – xã hội về các nội dung nào?
Câu 12: Quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng thì Bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia – dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của?
Câu 13: Người tập sự được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của ngạch tuyển dụng tương ứng với trình độ đào tạo trong các trường hợp nào dưới đây?
Câu 14: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP, thì để xác người trúng tuyển trong kỳ thi nâng ngạch cần dựa vào nội dung nào?
Câu 15: Văn bản quy phạm pháp luật đăng tải trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật có?Câu 16: Đến năm bao nhiêu thì Tối thiểu 80% thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính, được triển khai thanh toán trực tuyến, trong số đó, tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến đạt từ 30% trở lên.
Câu 17: Một trong những tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân là?(luật mới)Câu 18: Trường hợp Hội đồng kỷ luật đã có văn bản kiến nghị về việc xử lý kỷ luật nhưng chưa ra quyết định kỷ luật mà phát hiện thêm các tình tiết liên quan đến vi phạm kỷ luật hoặc phát hiện cán bộ, công chức, viên chức bị xem xét xử lý kỷ luật có hành vi vi phạm pháp luật khác thì?Câu 19: Theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng thì Đến năm 2025, tỉ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội khoảng?
Câu 20: Đến năm 2030 thì Mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đạt tối thiểu bao nhiêu phần trăm?
Câu 21: Nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND do Chủ tịch Hội đồng nhân dân?Câu 22: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương thì Ủy ban nhân dân gồm?Câu 23: Theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng thì tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân như thế nào?
Câu 24: Người trực tiếp quản lý, sử dụng người có chức vụ, quyền hạn khi phát hiện có xung đột lợi ích và nếu thấy việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, công vụ không bảo đảm tính đúng đắn, khách quan, trung thực thì phải xem xét, áp dụng một trong các biện pháp nào dưới đây?
Câu 25: Hoạt động công vụ của cán bộ, công chức là?
Câu 26: Dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh do Ủy ban nhân dân cùng cấp trình phải được cơ quan nào thẩm định trước khi trình Ủy ban nhân dân?
Câu 27: Theo Hiến pháp 2013 thì Hôn nhân theo nguyên tắc nào?
Câu 28: Theo quan điểm của Nghị quyết 26 thì Thực hiện nghiêm, nhất quán nguyên tắc nào?Câu 29: Về công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2021 – 2026, Đảng ta xác định có bao nhiêu nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp đột phá ?
Câu 30: Quốc hội bãi bỏ văn bản của Ủy ban thường vụ Quốc hội trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội theo đề nghị của cơ quan nào?
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *