Uncategorized

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 20

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 200 đề thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung trên website.

Bộ đề thi thử này các câu hỏi trắc nghiệm được lấy từ bộ từ bộ 1600 câu hỏi ôn thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung có đáp án được xây dựng từ các văn bản quy phạm pháp luật cập nhật mới nhất.
Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Vụ lợi là?Câu 2: Trường hợp cần quy định Tỷ lệ phân chia các khoản thu và nhiệm vụ chi giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương thì Quốc hội ban hành loại văn bản nào?Câu 3: Cán bộ được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ trong trường hợp nào dưới đây?
Câu 4: Luật cán bộ, công chức năm 2008 quy định một trong những việc cán bộ, công chức không được làm liên quan đến bí mật nhà nước?
Câu 5: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019). Cơ quan Chịu trách nhiệm trước chính quyền địa phương cấp huyện về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương ở xã là
Câu 6: Cán bộ, công chức được miễn trách nhiệm trong các trường hợp nàoCâu 7: Đâu không phải quyền của người yêu cầu giải trình?
Câu 8: Theo quan điểm của Nghị quyết 26 thì Cán bộ là?Câu 9: Không điều động, bố trí, phân công công tác đối với người được tuyển dụng đang trong thời gian thực hiện chế độ tập sự ?Câu 10: Chính phủ báo cáo công tác của Chính phủ với Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước một năm mấy lần?Câu 11: Phường có từ mười nghìn dân trở xuống được bầu bao nhiêu đại biểu HĐND?
Câu 12: Theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng thì có bao nhiêu Định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 – 2030?
Câu 13: Đảng viên xin ra khỏi Đảng do cơ quan nào quyết định?
Câu 14: Các chủ thể thuộc các thành phần kinh tế?Câu 15: Văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan ở Trung ương phải được đăng Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trừ trường hợp?
Câu 16: Đâu là Những việc cán bộ, công chức không được làm liên quan đến bí mật nhà nước
Câu 17: Câu 100, Huyện không thuộc miền núi, vùng cao, hải đảo có từ tám mươi nghìn dân trở xuống được bầu bao nhiêu đại biểu HĐND?
Câu 18: Theo Nghị quyết 131/2020/QH14 về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh thì thẩm quyền Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận phù hợp với hướng dẫn của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực và các văn bản khác có liên quan?
Câu 19: Phó Trưởng ban của Hội đồng nhân dân huyện ?Câu 20: Không tính vào thời hạn xử lý kỷ luật đối với trường hợp nào dưới đây?
Câu 21: Thời hạn bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý là
Câu 22: Không giải quyết thôi việc đối với công chức nữ?Câu 23: Theo Điều lệ Đảng, ai là người quyết định kết nạp đảng viên?
Câu 24: Tài sản, thu nhập nào dưới đây không thuộc tài sản, thu nhập phải kê khai?
Câu 25: Theo mục tiêu cụ thể của Nghị quyết 26 thì đến năm bao nhiêu Đối với cán bộ cấp chiến lược: Thực sự tiêu biểu về chính trị, tư tưởng, phẩm chất, năng lực và uy tín; trên 15% dưới 45 tuổi; từ 40 – 50% đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế (đối với quân đội, công an có quy định riêng của Bộ Chính trị).Câu 26: Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành pháp lệnh để quy định những vấn đề nào?
Câu 27: Đến năm 2030 thì Mức độ hài lòng của người dân về cung cấp dịch vụ y tế, giáo dục công lập đạt tối thiểu bao nhiêu phần trăm?
Câu 28: Có bao nhiêu hình thức công khai về tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị.
Câu 29: Việc công khai, minh bạch về tổ chức, hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện theo nguyên tắc nào dưới đây?Câu 30: Nghị quyết Đại hội XIII Thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gồm bao nhiêu đồng chí?
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *