Uncategorized

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 26

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 200 đề thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung trên website.

Bộ đề thi thử này các câu hỏi trắc nghiệm được lấy từ bộ từ bộ 1600 câu hỏi ôn thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung có đáp án được xây dựng từ các văn bản quy phạm pháp luật cập nhật mới nhất.
Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Thẩm quyền Phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; điều động, đình chỉ công tác, cách chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện?
Câu 2: Đạo đức của cán bộ, công chức trong hoạt động công vụ?Câu 3: Sau khi được bầu, chức danh nào dưới đây phải tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp?Câu 4: Thời hạn thực hiện việc giải trình không quá 15 ngày, kể từ ngày ra thông báo tiếp nhận yêu cầu giải trình; trường hợp có nội dung phức tạp thì có thể gia hạn bao nhiêu lần và thời gian gia hạn không quá bao nhiêu ngày?
Câu 5: Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đánh giá?
Câu 6: Thời hạn thẩm định đề nghị xây dựng nghị quyết là bao nhiêu ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ gửi thẩm định?
Câu 7: Cơ quan nào chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao và các cơ quan, tổ chức có liên quan thẩm định đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh trước khi trình Chính phủ?Câu 8: Thẩm quyền xem xét, quyết định bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành một phần hoặc toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt trái với Hiến pháp, luật và văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên?
Câu 9: Đại biểu Quốc hội có quyền chất vấn những chức danh nào?Câu 10: Đến năm 2025, Mức độ hài lòng của người dân về cung cấp dịch vụ y tế, giáo dục công lập đạt tối thiểu bao nhiêu phần trăm?
Câu 11: Nhiệm vụ, giải pháp nào sau đây không thuộc nhiệm vụ, giải pháp thuộc Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3/6/2013 Hội nghị Trung ương 7 khóa XI “về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” ?
Câu 12: Chủ thể nào sau đây không được quy định là người có chức vụ, quyền hạn?
Câu 13: Luật Phòng chống tham nhũng quy định việc tặng quà của cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có chức vụ, quyền hạn như thế nào?
Câu 14: Nguyên tắc nào sau đây về chính sách dân tộc được Đảng ta tiếp tục khẳng định tại Đại hội XIII?
Câu 15: Theo Nghị quyết 131/2020/QH14 về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố thuộc Thành phố thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương, quy định khác của pháp luật có liên quan và các nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 16: HĐND họp kín trong trường hợp nào?Câu 17: Chính quyền địa phương ở Thành phố Hồ Chí Minh là ?
Câu 18: Không thực hiện biệt phái công chức nữ trường hợp nào?Câu 19: Câu 48. Chính phủ không có chức năng nào ?
Câu 20: Không thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với người có thời gian công tác còn lại dưới bao nhiêu tháng cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu?Câu 21: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP, việc thi tuyển công chức ở vòng 2 (Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành) có thể tổ chức theo hình thức nào?
Câu 22: Theo quan điểm của Nghị quyết 26 thì Xử lý hài hoà, hợp lý mối quan hệ giữa đức và tài, trong đó?Câu 23: Ủy ban nhân dân hoạt động theo chế độ nào dưới đây?Câu 24: Dự thảo nghị quyết được thông qua khi có bao nhiêu tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân biểu quyết tán thành?
Câu 25: Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong phạm vi phụ trách mà không có biện pháp ngán chặn đối với hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả ít nghiêm trọng ; thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào?
Câu 26: Trường hợp Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh là? (Luật mới)Câu 27: Quận có từ một trăm nghìn dân trở xuống được bầu bao nhiêu đại biểu HĐND?
Câu 28: Những trường hợp nào cấp uỷ cấp dưới phải báo cáo và được cấp uỷ cấp trên trực tiếp đồng ý mới được thực hiện?
Câu 29: Thành viên Chính phủ bao gồm?
Câu 30: Số lượng phó chủ tịch UBND cấp huyện là?Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *