Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 67

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 200 đề thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung trên website.

Bộ đề thi thử này các câu hỏi trắc nghiệm được lấy từ bộ từ bộ 1600 câu hỏi ôn thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung có đáp án được xây dựng từ các văn bản quy phạm pháp luật cập nhật mới nhất.
Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Một trong những nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025 là:
Câu 2: Thời hạn bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý là
Câu 3: Người kê khai tài sản, thu nhập phải có nghĩa vụ gì?
Câu 4: Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng trong trường hợp nào dưới đây?Câu 5: Đâu không phải là Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Chính phủ
Câu 6: Theo Hiến pháp 2013 thì Nhà nước và xã hội tạo môi trường xây dựng con người Việt Nam như thế nào?Câu 7: Thời điểm đánh giá công chức được thực hiện như thế nào?Câu 8: Công chức thi nâng ngạch được Miễn thi môn tin học đối với các trường hợp nào dưới đây?Câu 9: . Một trong những tiêu chí bắt buộc công chức không giữ chức vụ lãnh dạo quản lý phải đạt được để đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ ?Câu 10: Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đủ về số lượng, có chất lượng và cơ cấu phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc; bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ, đủ sức lãnh đạo đưa nước ta trở thành?Câu 11: Trong giao tiếp ở công sở, cán bộ, công chức phải ?Câu 12: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương thì Chính quyền địa phương ở xã là?
Câu 13: Quốc hội quyết định tình trạng chiến tranh hoặc bãi bỏ tình trạng chiến tranh theo đề nghị của cơ quan nào?
Câu 14: Theo quan điểm của Nghị quyết 76/NQ-CP thì Cải cách hành chính phải lấy ai làm trung tâm?
Câu 15: Công chức 02 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ thì cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền xử lý như thế nào?
Câu 16: Theo Nghị quyết 131/2020/QH14 về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh thì thẩm quyền Đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận và văn bản trái pháp luật của Ủy ban nhân dân phường trực thuộc?
Câu 17: Theo mục tiêu cụ thể của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng thì Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng?Câu 18: Thời hạn giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý không được quá bao nhiêu nhiệm kỳ liên tiếp được thực hiện theo quy định của Đảng và pháp luật chuyên ngành?Câu 19: Theo Hiến pháp 2013 thì Đất đai là?
Câu 20: Thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức được tiến hành?Câu 21: Nguyên tắc nào không phải là nguyên tắc trong thi hành công vụ?
Câu 22: Đâu là Nghĩa vụ của cán bộ, công chức đối với Đảng, Nhà nước và nhân dânCâu 23: Đối với những Vấn đề cần thiết thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội nhưng chưa đủ điều kiện xây dựng thành luật hoặc pháp lệnh để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, quản lý kinh tế, quản lý xã hội thì Chính phủ ban hành văn bản nào?
Câu 24: Viên chức quản lý có một trong các tiêu chí nào dưới đây thì xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ?
Câu 25: Đối tượng nào dưới đây được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2 thi tuyển , xét tuyển công chức?Câu 26: Hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được Hiến pháp quy định chính thức từ năm nào?
Câu 27: Cán bộ, công chức, viên chức đang bị khởi tố, tạm giữ, tạm giam chờ kết luận của cơ quan có thẩm quyền điều tra, truy tố, xét xử về hành vi vi phạm pháp luật thì?Câu 28: Câu 3 Chủ tịch UBND không giữ chức vụCâu 29: Chậm nhất là bao nhiêu ngày trước ngày Ủy ban nhân dân họp, cơ quan chủ trì soạn thảo dự thảo quyết định của UBND cấp huyện phải gửi hồ sơ dự thảo quyết định đến Phòng Tư pháp để thẩm định?
Câu 30: Theo Hiến pháp 2013 thì tất cả quyền lực nhà nước thuộc về ai?Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *