Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 110

Đề thi công chức cấp xã môn kiến thức chung này nằm trong bộ 200 đề thi công chức cấp xã môn kiến thức chung có đáp án đã được giới thiệu trên website.
Các câu hỏi trắc nghiệm được tổng hợp từ bộ Tài liệu ôn thi công chức cấp xã, phường, thị trấn có đáp án với 590 câu hỏi trắc nghiệm công chức xã có đáp án được biên soạn tỷ mỷ và chắt lọc từ các yêu cầu về nội dung tài liệu tham khảo đối với các hình thức thi tuyển công chức xã.
Ngoài ra, các bạn có thể tải các tài liệu thi công chức, viên chức trên website khác tại đây.
Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Ttrước bao nhiêu tháng, tính đến ngày cán bộ nghỉ hưu, cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý cán bộ ra quyết định nghỉ hưu.
Câu 2: Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp củaCâu 3: Cách viết hoa đối với tên các ngày trong tuần và tháng trong năm?Câu 4: Đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gồm?
Câu 5: Việc xử lý kỷ luật đối với viên chức được thực hiện theo các bước nào dưới đây?Câu 6: Trường hợp nào không thành lập Hội đồng kỷ luật?Câu 7: Cán bộ, công chức cấp xã tốt nghiệp trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trung cấp xếp lương theo ngạchCâu 8: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, “miễn nhiệm” được định nghĩa như thế nào?
Câu 9: Theo quy định của Luật cán bộ, công chức năm 2008, trường hợp nào sau đây là cán bộ?
Câu 10: Theo Luật Cán bộ, công chức, đâu không phải là hình thức kỷ luật đối với công chức?
Câu 11: Người dự tuyển có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả trong trường hợp thi tuyển vòng 2 bằng hình thức?Câu 12: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, từ “ngạch” được hiểu là:
Câu 13: Cơ quan nào thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp.Câu 14: Tên cơ quan, tổ chức của Việt Nam thì viết hoa như thế nào? Đáp án: CCâu 15: Bản gốc văn bản giấy được lưu tại đâu?Câu 16: Không giải quyết thôi việc đối với công chức nữ?Câu 17: Hội đồng kỷ luật kiến nghị áp dụng hình thức kỷ luật thông qua hình thức nào?Câu 18: Trường hợp người được tuyển dụng vào công chức cấp xã được bố trí chức danh theo đúng chuyên ngành đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm thì?Câu 19: Thẩm quyền Đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ văn bản trái pháp luật của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện và văn bản trái pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã? Đáp án: D
Câu 20: Nội dung nào dưới đây không được công khai để dân biết?
Câu 21: Những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm trong quan hệ xã hộiCâu 22: Ban của Hội đồng nhân dân là?Câu 23: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008, đâu không phải là nghĩa vụ của cán bộ, công chức đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân?
Câu 24: Cơ quan nào thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp.Câu 25: Công chức có Vi phạm quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kỷ luật lao động; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn mại dâm và các quy định khác của pháp luật liên quan đến công chức, thì bị áp dụng hình thức kỷ luật nào?Câu 26: Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh gồm các Ủy viên là?Câu 27: Hình thức đào tạo, bồi dưỡng công chức bao gồm:Câu 28: Những nội dung nhân dân bàn, biểu quyết được thực hiện bằng hình thức nào?Câu 29: Trường hợp thực hiện bằng hình thức biểu quyết nếu số người tán thành chưa đạt quá bao nhiêu phần trăm tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố hoặc trong toàn cấp xã thì tổ chức lại cuộc họp?
Câu 30: Phát triển khoa học và công nghệ là?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *