Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 144

Đề thi công chức cấp xã môn kiến thức chung này nằm trong bộ 200 đề thi công chức cấp xã môn kiến thức chung có đáp án đã được giới thiệu trên website.
Các câu hỏi trắc nghiệm được tổng hợp từ bộ Tài liệu ôn thi công chức cấp xã, phường, thị trấn có đáp án với 590 câu hỏi trắc nghiệm công chức xã có đáp án được biên soạn tỷ mỷ và chắt lọc từ các yêu cầu về nội dung tài liệu tham khảo đối với các hình thức thi tuyển công chức xã.
Ngoài ra, các bạn có thể tải các tài liệu thi công chức, viên chức trên website khác tại đây.
Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008, đâu không phải là nghĩa vụ của cán bộ, công chức đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân?
Câu 2: Công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã và Trưởng Công an xã bị áp dụng hình thức kỷ luật nào khi vi phạm?Câu 3: Những nội dung nhân dân bàn, biểu quyết được thực hiện bằng hình thức nào?Câu 4: Cán bộ, công chức, viên chức khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ phải chấp hành quyết định của cấp quản lý trực tiếp. Trường hợp có quyết định của cấp trên cấp quản lý trực tiếp thì?Câu 5: Việc tuyển dụng công chức thông qua xét tuyển được thực hiện trong trường hợp nào (luật mới) Đáp án: D
Câu 6: Nội dung nào sau đây không phải là nghĩa vụ của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ?
Câu 7: Ban của Hội đồng nhân dân là?Câu 8: Công chức cấp xã có bao nhiêu chức danhCâu 9: Đâu không phải là nguyên tắc trong thi hành công vụ?
Câu 10: Những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm trong quan hệ xã hộiCâu 11: Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thể giao?Câu 12: Ở cơ quan, tổ chức làm việc theo chế độ thủ trưởng ai có thẩm quyền ký tất cả văn bản do cơ quan, tổ chức ban hành?Câu 13: Thời gian tập sự của công chức cấp xã được xếp lương ngạch nhân viên và tương đương là? Đáp án: ACâu 14: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định việc điều động, tiếp nhận công chức cấp xã ra ngoài tỉnh và từ tỉnh khác đến sau khi có ý kiến bằng văn bản của ai?Câu 15: “Bản chính văn bản giấy” là?Câu 16: Cơ quan nào có thẩm quyền giải thích Hiến pháp , luật, pháp lệnh
Câu 17: Thẩm quyền quy định việc bố trí tăng thêm người ở một số chức danh công chức cấp xã phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của từng xã, phường, thị trấn? Đáp án: CCâu 18: Đối với những loại văn bản nào thì nơi nhận có cụm từ “như trên”? Đáp án: BCâu 19: Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được hưởng chế như thế nào?Câu 20: Hội đồng kỷ luật kiến nghị áp dụng hình thức kỷ luật thông qua hình thức nào?Câu 21: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh gồm? (Luật mới)Câu 22: Đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý và đơn vị sự nghiệp công lập quản lý viên chức không có đơn vị cấu thành, Hội đồng kỷ luật có bao nhiêu thành viên?Câu 23: Cơ quan nào có thẩm quyền Quyết định thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính dưới tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Câu 24: Đâu không phải là Nghĩa vụ của cán bộ, công chức đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân
Câu 25: Nhiệm kỳ của mỗi khóa Hội đồng nhân dân là?Câu 26: Cơ quan nào có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã hàng năm theo từng chức danh?
Câu 27: các đơn vị hành chính cấp tỉnh (trừ Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh) được phân thành mấy loại?Câu 28: Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý Đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cách chức mà tái phạm thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào?Câu 29: Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ được cộng bao nhiêu điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2 tại vòng 2 thi tuyển công chức cấp xã?
Câu 30: Các trường hợp nào dưới đây cán bộ, công chức, viên chức được miễn trách nhiệm kỷ luật?


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.