Đề thi trắc nghiệm bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên số 24

CongChuc24h.Com giới thiệu bộ de thi trắc nghiệm quản lý nhà nước ngạch chuyên viên là bộ đề gồm 20 bộ đề thi thử có đáp án dưới hình thức trắc nghiệm trực tuyến. Cực kỳ hữu ích đối với các bạn đang ôn thi lấy chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên. Câu 1: Nội dung nào dưới đây không phải là yêu cầu về nội dung trong kỹ thuật soạn thảo văn bản quản lý hành chính Nhà nước?
Câu 2: Đặc điểm về hình thức của văn bản quy pháp pháp luật là:
Câu 3: Một trong những chức năng của Quốc hội là:
Câu 4: Nội dung nào dưới đây là quan điểm cơ bản của việc xây dựng và thực hiện chính sách xã hội ở nước ta?
Câu 5: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, thẩm quyền của Chính phủ được ban hành văn bản nào dưới đây?
Câu 6: Chức năng nào dưới đây không phải là chức năng của tài chính công?
Câu 7: Một trong những nguyên tắc của quản lý tài chính công là:
Câu 8: Hội đồng nhân dân ( HĐND) có thẩm quyền ban hành văn bản sau:
Câu 9: Nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây không phải của Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND)?
Câu 10: Uỷ ban nhân dân ( UBND) có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
Câu 11: Loại văn bản nào dưới đây là văn bản quy phạm pháp luật?
Câu 12: Quy trình chung của việc xây dựng và ban hành văn bản quản lý hành chính nhà nước có trình tự sau đây:
Câu 13: Đặc tính nào dưới đây không phải là đặc tính của nền hành chính Nhà nước ta?
Câu 14: Trong nội dung đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức của chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2001 – 2010 có nội dung nào dưới đây?
Câu 15: Nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây không phải của Thủ tướng Chính phủ?
Câu 16: Nội dung nào dưới đây không phải là giải pháp về công bằng xã hội ở nước ta?
Câu 17: Để thực hiện quyền lực thống nhất của Nhà nước, Bộ máy Nhà nước CHXHCN Việt Nam có quyền sau:
Câu 18: Trong các chức năng sau đây, chức năng nào không phải của Chính phủ?
Câu 19: Nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây không phải của Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam?
Câu 20: Nguyên tắc nào dưới đây không phải là nguyên tắc áp dụng văn bản quản lý HC Nhà nước?
Câu 21: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc tính chủ yếu của nền hành chính nhà nước ta?
Câu 22: Nội dung nào dưới đây là đặc tính ( đặc điểm) của cơ quan nhà nước?
Câu 23: Yêu cầu về nội dung của văn bản quản lý hành chính nhà nước gồm có:
Câu 24: Nội dung nào dưới đây là đặc điểm của cơ quan Nhà nước?
Câu 25: Hệ thống chính trị ở Việt Nam có:
Câu 26: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, loại văn bản nào dưới đây là văn bản quy phạm pháp luật?
Câu 27: Trong những nhiệm vụ và quyền hạn dưới đây, nhiệm vụ và quyền hạn nào không thuộc về Thủ tướng Chính phủ?
Câu 28: Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân (UBND) là:
Câu 29: Nội dung nào dưới đây không phải là giải pháp về công bằng xã hội trong chính sách xã hội ở nước ta?
Câu 30: Nội dung nào dưới đây đúng về thẩm quyền quyết định biên chế và quản lý cán bộ, công chức?2 thoughts on “Đề thi trắc nghiệm bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên số 24

 • Tháng Ba 22, 2022 at 8:49 sáng
  Permalink

  Câu hỏi hay!

  Reply
 • Tháng Ba 22, 2022 at 8:49 sáng
  Permalink

  Câu hỏi hay

  Reply

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.