Uncategorized

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 110

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 150 đề thi công chức tổng cục thống kê môn kiến thức chung miễn phí có đáp án.

Các câu hỏi trắc nghiệm được tổng hợp, chọn lọc từ Tài liệu ôn thi Tổng cục Thống kê đầy đủ 2 vòng có đáp án. Các bạn có thể tham khảo tài liệu từng vòng theo link bên dưới:

Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương gồm?Câu 2: Thông tin thống kê trong hệ thống thông tin thống kê bộ, ngành gồm?
Câu 3: Nội dung nào không phải là quyền của Điều tra viên thống kê?
Câu 4: Trong thời gian tập sự, người tập sự được hưởng bao nhiêu phần trăm mức lương bậc 1 của ngạch tuyển dụng?
Câu 5: Tổ chức nào dưới đây không phải là tổ chức chính trị- xã hội?
Câu 6: Đâu không phải là tiêu chuẩn của Người làm công tác thống kê?
Câu 7: Thời hiệu xử lý kỷ luật 02 năm áp dụng đối với hành vi nào? (Luật mới)Câu 8: Nghị định 112/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ khi nào?Câu 9: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019), hình thức kỷ luật nào say đây không phải là hình thức kỷ luật khi Cán bộ, công chức đang công tác?
Câu 10: Một trong những tiêu chí để thành lập Chi cục thuộc cục thuộc bộ là? (Mới theo NĐ 101/2020)
Câu 11: Câu 205 . Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương thì cơ quan nào có thẩm quyền Quy định tổ chức bộ máy và nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện?
Câu 12: Thường trực Hội đồng nhân dân thị trấn gồm?
Câu 13: Thời hạn bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý là
Câu 14: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, “từ chức” được định nghĩa như thế nào?
Câu 15: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương thì Ủy ban nhân dân gồm?Câu 16: Vụ thuộc tổng cục thuộc bộ có trên 20 biên chế công chức được bố trí không quá bao nhiêu cấp phó? (Mới theo NĐ 101/2020)Câu 17: Câu 101, . Huyện không thuộc miền núi, vùng cao, hải đảo có trên tám mươi nghìn dân thì cứ thêm mười lăm nghìn dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá bao nhiêu đại biểuHĐND?
Câu 18: Phát triển giáo dục là?Câu 19: . Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khoá mới được triệu tập chậm nhất là bao nhiêu ngày, kể từ ngày bầu cử đại biểu Quốc hộiCâu 20: Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp củaCâu 21: Việc giải thể đơn vị hành chính chỉ thực hiện trong các trường hợp nào dưới đây?Câu 22: Chi cục Thống kê cấp huyện có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 23: Nhà nước trưng dụng đất trong trường hợp nào? Đáp án ACâu 24: Người đứng đầu Chi cục Thống kê là ai?
Câu 25: Xã (hoặc thị trấn) miền núi, vùng cao và hải đảo có trên bốn nghìn dân thì cứ thêm một nghìn dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá bao nhiêu đại biểu HĐND?
Câu 26: Thẩm quyền nào dưới đây thuộc Chính phủ?
Câu 27: Miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp nào dưới đây?
Câu 28: Thẩm quyền Bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã?
Câu 29: Phát triển khoa học và công nghệ là?Câu 30: Thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương có trên một trăm nghìn dân thì cứ thêm mười lăm nghìn dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá bao nhiêu đại biểu HĐND?
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *