Đề Thi Trắc Nghiệm

150 đề thi công chức tổng cục thống kê môn kiến thức chung miễn phí có đáp án

Congchuc24h.com giới thiệu tới các bạn bộ “150 đề thi công chức tổng cục thống kê môn kiến thức chung miễn phí có đáp án” trắc nghiệm miễn phí, cập nhật luật mới nhất. Bộ 150 đề thi vào tổng cục thống kê này (đề thi thử) được biên soạn với khối lượng kiến thức rộng bao gồm hầu hết các yêu cầu về tài liệu ôn tập trong đề cương ôn thi . Hy vọng bộ đề thi tuyển công chức tổng cục thống kê này sẽ hữu ích cho các bạn.

Khoan đã, trước khi trắc nghiệm bạn có biết rằng trên website có rất nhiều tài liệu ôn thi công chức có thể phù hợp với bạn không? Hãy tìm hiểu nhé!

Giới thiệu bộ đề thi công chức tổng cục thống kê môn kiến thức chung có đáp án

Các câu hỏi trắc nghiệm được tổng hợp, chọn lọc từ Tài liệu ôn thi Tổng cục Thống kê đầy đủ 2 vòng có đáp án. Bộ tài liệu bao gồm đầy đủ câu hỏi và đáp án 02 vòng ôn thi công chức tổng cục thống kê.

Bộ tài liệu ôn thi tổng cục thống kê môn kiến thức chung được xây dựng dựa trên các văn bản trong khung tài liệu ôn tập môn kiến thức chung trên Thông báo khung tài liệu ôn tập của Tổng cục Thống kê cụ thể như sau:

 1. Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2013;
 2. Luật Tổ chức Chính phủ số 76/2015/QH13;
 3. Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13;
 4. Luật số 47/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương;
 5. Luật Thống kê số 89/2015/QH13;
 6. Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ về sửa đổi Nghị định 123/2016/NĐ-CP;
 7. Quyết định số 10/2020/QĐ-TTg ngày 18/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
 8. Quyết định số 1006/QĐ-TCTK ngày 20/5/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
 9. Quyết định số 1007/QĐ-TCTK ngày 20/5/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Chi cục Thống kê quận, huyện, thị xã, thành phố và Chi cục Thống kê khu vực thuộc Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
 10. Luật Cán bộ công chức số 22/2008/QH12; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 và Luật Viên chức số 58/2010/QH12;
 11. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức;
 12. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Lưu ý: Trên Thông báo tài liệu ôn thi của Tổng cục Thống kê có 12 danh mục các văn bản ôn tập. Tuy nhiên trong tài liệu ôn thi Tổng cục Thống kê này chỉ có 11 là bởi vì Luật số 47/2019/QH14 sửa đổi cả Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương nên trong bộ tài liệu này mình gộp phần sửa đổi lại về với từng Luật cho các bạn dễ đọc và dễ học.

Các bạn có thể tham khảo bộ tài liệu ôn thi công chức tổng cục thống kê qua video bên dưới nhé.

Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.

Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.

Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.

Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Nào, bắt đầu trắc nghiệm thôi!

25 đề thi công chức tổng cục thống kê đầu tiên

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 1

Đề thi công chức tổng cục thống kê môn kiến thức chung số 2

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 3

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 4

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 5

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 6

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 7

Đề thi công chức tổng cục thống kê môn kiến thức chung số 8

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 9

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 10

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 11

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 12

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 13

Đề thi công chức tổng cục thống kê môn kiến thức chung số 14

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 15

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 16

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 17

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 18

Đề thi công chức tổng cục thống kê môn kiến thức chung số 19

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 20

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 21

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 22

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 23

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 24

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 25

25 đề thi tổng cục thống kê tiếp theo

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 26

Đề thi công chức tổng cục thống kê môn kiến thức chung số 27

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 28

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 29

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 30

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 31

Đề thi công chức tổng cục thống kê môn kiến thức chung số 32

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 33

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 34

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 35

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 36

Đề thi công chức tổng cục thống kê môn kiến thức chung số 37

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 38

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 39

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 40

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 41

Đề thi công chức tổng cục thống kê môn kiến thức chung số 42

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 43

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 44

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 45

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 46

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 47

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 48

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 49

Đề thi công chức tổng cục thống kê môn kiến thức chung số 50

25 đề thi vào tổng cục thống kê tiếp theo

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 51

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 52

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 53

Đề thi công chức tổng cục thống kê môn kiến thức chung số 54

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 55

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 56

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 57

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 58

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 59

Đề thi công chức tổng cục thống kê môn kiến thức chung số 60

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 61

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 62

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 63

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 64

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 65

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 66

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 67

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 68

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 69

Đề thi công chức tổng cục thống kê môn kiến thức chung số 70

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 71

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 72

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 73

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 74

Đề thi công chức tổng cục thống kê môn kiến thức chung số 75

25 đề thi tuyển công chức tổng cục thống kê tiếp theo

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 76

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 77

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 78

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 79

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 80

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 81

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 82

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 83

Đề thi công chức tổng cục thống kê môn kiến thức chung số 84

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 85

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 86

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 87

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 88

Đề thi công chức tổng cục thống kê môn kiến thức chung số 89

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 90

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 91

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 92

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 93

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 94

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 95

Đề thi công chức tổng cục thống kê môn kiến thức chung số 96

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 97

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 98

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 99

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 100

50 đề thi công chức tổng cục thống kê cuối cùng

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 101

Đề thi công chức tổng cục thống kê môn kiến thức chung số 102

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 103

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 104

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 105

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 106

Đề thi công chức tổng cục thống kê môn kiến thức chung số 107

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 108

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 109

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 110

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 111

Đề thi công chức tổng cục thống kê môn kiến thức chung số 112

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 113

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 114

Đề thi công chức tổng cục thống kê môn kiến thức chung số 115

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 116

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 117

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 118

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 119

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 120

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 121

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 122

Đề thi công chức tổng cục thống kê môn kiến thức chung số 123

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 124

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 125

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 126

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 127

Đề thi công chức tổng cục thống kê môn kiến thức chung số 128

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 129

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 130

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 131

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 132

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 133

Đề thi công chức tổng cục thống kê môn kiến thức chung số 134

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 135

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 136

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 137

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 138

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 139

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 140

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 141

Đề thi công chức tổng cục thống kê môn kiến thức chung số 142

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 143

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 144

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 145

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 146

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 147

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 148

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 149

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 150

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *