Uncategorized

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 112

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 150 đề thi công chức tổng cục thống kê môn kiến thức chung miễn phí có đáp án.

Các câu hỏi trắc nghiệm được tổng hợp, chọn lọc từ Tài liệu ôn thi Tổng cục Thống kê đầy đủ 2 vòng có đáp án. Các bạn có thể tham khảo tài liệu từng vòng theo link bên dưới:

Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Việc tuyển dụng công chức thông qua xét tuyển được thực hiện với nhóm đối tượng nào? (luật mới)
Câu 2: Giáng chức là?Câu 3: Bãi nhiệm là?Câu 4: Cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ gồm?
Câu 5: Phó Trưởng ban của Hội đồng nhân dân huyện ?Câu 6: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019). Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có nhiệm vụ, quyền hạn
Câu 7: Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý được điều động, biệt phái đến vị trí công tác khác mà phụ cấp chức vụ mới thấp hơn phụ cấp chức vụ hiện đang đảm nhiệm thì được bảo lưu phụ cấp chức vụ trong thời gian bao nhiêu tháng?
Câu 8: Đâu không phải là nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND xã?
Câu 9: Nhiệm kỳ của mỗi khóa Hội đồng nhân dân là?Câu 10: Việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được tiến hành theo nguyên tắc nào?
Câu 11: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019). Thời hạn, thời điểm, trình tự lấy phiếu tín nhiệm đối với người được Hội đồng nhân dân lấy phiếu tín nhiệm do
Câu 12: Theo Luật CBCC những người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên hoặc tương đương thì được xếp vào công chức loại nào ?
Câu 13: Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức đã bị xử lý kỷ luật đảng thì hình thức kỷ luật hành chính phải như thế nào?Câu 14: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019), cán bộ, công chức đang trong thời hạn xử lý kỷ luật, đang bị điều tra, truy tố, xét xử thì không được:
Câu 15: Ủy ban nhân dân họp họp chuyên đề hoặc họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất trong các trường hợp sau đây?
Câu 16: Việc xem xét miễn nhiệm đối với công chức lãnh đạo, quản lý được thực hiện trong các trường hợp nào dưới đây? cCâu 17: Theo Hiến pháp 2013 thì:Câu 18: Theo Luật Thống kê thì Phân loại thống kê quốc gia gồm?
Câu 19: Theo quy định hiện hành, số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện loại I có?
Câu 20: Cơ quan quản lý cán bộ, công chức là?Câu 21: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019). Kết quả xếp loại chất lượng cán bộ không được:
Câu 22: Theo Luật Thống kê thì Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia gồm?
Câu 23: Vi phạm gây hậu quả rất nghiêm trọng là?Câu 24: Vị trí pháp lý của Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
Câu 25: Đâu không phải là nguyên tắc trong thi hành công vụ?
Câu 26: Việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính phải?Câu 27: Hiến pháp 2013 gồm bao nhiêu chương, điều?
Câu 28: Khi thi hành công vụ, cán bộ, công chức phải mang phù hiệu hoặc thẻ công chức; có tác phong lịch sự; giữ gìn uy tín, danh dự cho cơ quan, tổ chức, đơn vị và đồng nghiệp thuộc nội dung văn hóa giao tiếp nào của cán bộ, công chức?Câu 29: Văn bản nào dưới đây có hiệu lực pháp lý cao nhất
Câu 30: Thẩm quyền chủ trì xây dựng, thống nhất quản lý hệ thống thông tin thống kê quốc gia, hệ thống thông tin thống kê cấp tỉnh, cấp huyện; tổ chức, điều phối việc kết nối, cung cấp dữ liệu, thông tin giữa các hệ thống thông tin thống kê nhà nước?
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *