Uncategorized

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 117

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 150 đề thi công chức tổng cục thống kê môn kiến thức chung miễn phí có đáp án.

Các câu hỏi trắc nghiệm được tổng hợp, chọn lọc từ Tài liệu ôn thi Tổng cục Thống kê đầy đủ 2 vòng có đáp án. Các bạn có thể tham khảo tài liệu từng vòng theo link bên dưới:

Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Đảng Cộng sản Việt Nam – Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là?Câu 2: Thẩm quyền đánh giá người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị?Câu 3: Việc thi nâng ngạch, xét nâng ngạch phải bảo đảm nguyên tắc?Câu 4: Ủy ban nhân dân hoạt động theo chế độ nào dưới đây?Câu 5: Hình thức kỷ luật hạ bậc lương áp dụng đối với trường hợp nào dưới đây?Câu 6: Thủ tướng Chính phủ có quyền Quyết định phân cấp hoặc ủy quyền thực hiện những nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ về?Câu 7: Chính phủ mời Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và người đứng đầu cơ quan trung ương của tổ chức chính trị – xã hội tham dự phiên họp của Chính phủ khi nào?
Câu 8: Nhiệm vụ Trình Chính phủ quyết định các biện pháp để tổ chức thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước theo phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thuộc nhóm nhiệm vụ quyền hạn nào của Bộ?
Câu 9: Hội đồng kỷ luật kiến nghị áp dụng hình thức kỷ luật thông qua hình thức nào?Câu 10: THẩm quyền quyết định điều động, cách chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh?
Câu 11: Cán bộ, công chức nếu bị giáng chức, cách chức thì thời gian nâng lương bị kéo dài bao nhiêu tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lựcCâu 12: Đâu không phải là Quyền của cán bộ, công chức được bảo đảm các điều kiện thi hành công vụ
Câu 13: Thủ tướng Chính phủ cơ quan nào bầu trong số các đại biểu Quốc hội theo đề nghị của Chủ tịch nước.Câu 14: Việc rút ngắn hoặc kéo dài nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân do?Câu 15: Nghị định 112 không áp dụng đối với đối tượng nào dưới đây?
Câu 16: Theo Hiến pháp 2013 thì Nhà nước và xã hội tạo môi trường xây dựng con người Việt Nam như thế nào?Câu 17: Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phải căn cứ vào?Câu 18: Thẩm quyền Đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ văn bản trái pháp luật của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện và văn bản trái pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã?
Câu 19: Theo Luật Cán bộ, công chức thì đáp án nào dưới đây là đúng?Câu 20: Nghị quyết của Hội đồng nhân dân do?Câu 21: Thẩm quyền Quyết định các nội dung liên quan đến phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; các khoản đóng góp của Nhân dânCâu 22: Nội dung nào sau đây không thuộc quyền của cán bộ, công chức được bảo đảm các điều kiện thi hành công vụ?
Câu 23: Việc tuyển dụng công chức thông qua xét tuyển được thực hiện trong trường hợp nào (luật mới) Đáp án D
Câu 24: Đâu không phải là nguyên tắc trong tuyển dụng công chức?
Câu 25: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019). Tham mưu, giúp Chính phủ xây dựng đề án thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp tỉnh trình Quốc hội là
Câu 26: Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân?Câu 27: Thời hạn thẩm định bao nhiêu ngày làm việc đối với số liệu thống kê chính thức kể từ ngày cơ quan thống kê trung ương nhận đủ hồ sơ gửi thẩm định
Câu 28: Hội đồng nhân dân thị trấn thành lập các Ban nào? Đáp án ACâu 29: Cơ quan hành chính Nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là?
Câu 30: Theo Hiến pháp năm 2013 thì Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xây dựng nền kinh tế như thế nào?
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *