Uncategorized

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 127

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 150 đề thi công chức tổng cục thống kê môn kiến thức chung miễn phí có đáp án.

Các câu hỏi trắc nghiệm được tổng hợp, chọn lọc từ Tài liệu ôn thi Tổng cục Thống kê đầy đủ 2 vòng có đáp án. Các bạn có thể tham khảo tài liệu từng vòng theo link bên dưới:

Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Câu 125, Theo Hiến pháp 2013, Trường hợp thật cần thiết vì lý do nào, Nhà nước trưng mua hoặc trưng dụng có bồi thường tài sản của tổ chức, cá nhân theo giá thị trường?
Câu 2: Luật cán bộ, công chức năm 2008 quy định một trong các quyền của cán bộ, công chức về tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương là?
Câu 3: Thẩm quyền quyết định tiến hành điều tra thống kê được phân công trong chương trình điều tra thống kê quốc gia.
Câu 4: Thị xã có từ tám mươi nghìn dân trở xuống được bầu bao nhiêu đại biểu HĐND?
Câu 5: Các trường hợp nào dưới đây cán bộ, công chức, viên chức được miễn trách nhiệm kỷ luật?
Câu 6: Trường hợp người bị kiểm điểm là công chức cấp xã thì thành phần dự họp kiểm điểm là?Câu 7: Việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính phải?Câu 8: Đâu là những việc cán bộ, công chức không được làm liên quan đến đạo đức công vụ quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008?
Câu 9: Trong trường hợp Hội đồng nhân dân bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân thì việc bãi nhiệm phải được bao nhiêu tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân biểu quyết tán thành?Câu 10: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019). Tham mưu, giúp Chính phủ xây dựng đề án thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp tỉnh trình Quốc hội là
Câu 11: Thẩm quyền quyết định số lượng và mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh theo quy định của Chính phủ?
Câu 12: Tỉnh không thuộc miền núi, vùng cao có trên một triệu dân thì cứ thêm bảy mươi nghìn dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá ba nhiêu đại biểu HĐND?
Câu 13: Theo Luật CBCC những người được bổ nhiệm vào vào ngạch cán sự hoặc tương đương và ngạch nhân viên. thì được xếp vào công chức loại nào ?
Câu 14: Hội đồng nhân dân lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ các chức vụ sau đây:Câu 15: Đâu không phải là nguyên tắc trong thi hành công vụ theo quy định của Luật cán bộ, công chức năm 2008?
Câu 16: Từ khi thành lập nước đến nay, nước ta đã có mấy bản Hiến pháp?Câu 17: Nội dung nào không phải là Nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu hành chính
Câu 18: Việc thành lập tổng cục thuộc bộ phải đáp ứng đủ các tiêu chí nào? (Mới theo NĐ 101/2020)
Câu 19: Thẩm quyền xử lý kỷ luật Đối với viên chức quản lý?Câu 20: Thời hạn thẩm định phân loại thống kê ngành, lĩnh vực là bao nhiêu ngày kể từ ngày cơ quan thẩm định nhận đủ hồ sơ gửi thẩm định.
Câu 21: Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê ngoài thống kê nhà nước gồm?
Câu 22: Việc bố trí, phân công công tác cho công chức phải như thế nào?Câu 23: Thẩm quyền Đình chỉ việc thi hành văn bản trái pháp luật của Hội đồng nhân dân cấp huyện?
Câu 24: Quyền lập hiến, lập pháp thuộc cơ quan nào
Câu 25: Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức thì công chức được xếp loại chất lượng theo mấy mức?
Câu 26: Thời hạn biệt phái công chức không quá bao nhiêu năm, trừ trường hợp thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành?
Câu 27: Ai là người chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của Chi cục Thống kê?
Câu 28: Một trong những tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân là?(luật mới)Câu 29: Theo Hiến pháp 2013 thì Quận chia thành chia thành?
Câu 30: Ủy viên UBND cấp tỉnh, cấp huyện làTrả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *