Uncategorized

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 148

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 150 đề thi công chức tổng cục thống kê môn kiến thức chung miễn phí có đáp án.

Các câu hỏi trắc nghiệm được tổng hợp, chọn lọc từ Tài liệu ôn thi Tổng cục Thống kê đầy đủ 2 vòng có đáp án. Các bạn có thể tham khảo tài liệu từng vòng theo link bên dưới:

Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Thi tuyển công chức được thực hiện theo mấy vòng?Câu 2: Theo Hiến pháp 2013 thì Hội đồng nhân dân quyết định các vấn đề của địa phương do?
Câu 3: Nội dung sử dụng dữ liệu hành chính trong hoạt động thống kê nhà nước gồm?
Câu 4: Chủ tịch nước do cơ quan nào bầu trong số đại biểu Quốc hội.
Câu 5: Hội đồng nhân dân cấp tỉnh Ban hành văn bản gì để quyết định về những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân tỉnh?
Câu 6: Đạo đức của cán bộ, công chức trong hoạt động công vụ?Câu 7: Cơ quan nào có trách nhiệm Hướng dẫn, kiểm tra và báo cáo kết quả thực hiện hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.
Câu 8: Cục Thống kê có Cục trưởng và không quá bao nhiêu Phó Cục trưởng?
Câu 9: Cơ quan thống kê ở trung ương gồm bao nhiêu cơ quan?
Câu 10: Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý được điều động, biệt phái đến vị trí công tác khác mà phụ cấp chức vụ mới thấp hơn phụ cấp chức vụ hiện đang đảm nhiệm thì được bảo lưu phụ cấp chức vụ trong thời gian bao nhiêu tháng?
Câu 11: Viên chức nghiện ma túy có xác nhận của cơ sở y tế hoặc thông báo của cơ quan có thẩm quyền thì bị áp dụng hình thức kỷ luật nào?
Câu 12: Cán bộ vi phạm bị áp dụng những hình thức kỷ luật nào?Câu 13: Cán bộ, công chức được miễn trách nhiệm trong các trường hợp nàoCâu 14: Số lượng cấp phó của người đứng đầu tổng cục không quá bao nhiêu người?Câu 15: Thủ tướng Chính phủ có quyền Quyết định phân cấp hoặc ủy quyền thực hiện những nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ về?Câu 16: Theo Luật Thống kê thì Chỉ tiêu thống kê?
Câu 17: Tỉnh miền núi, vùng cao có trên năm trăm nghìn dân thì cứ thêm bao nhiêu nghìn dân được bầu thêm một đại biểu?
Câu 18: Đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý và đơn vị sự nghiệp công lập quản lý viên chức có đơn vị cấu thành, Hội đồng kỷ luật có bao nhiêu thành viên?Câu 19: Cơ quan nào có thẩm quyền giải thích Hiến pháp , luật, pháp lệnh
Câu 20: Cơ quan nào có thẩm quyền thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ươngCâu 21: Theo Nghị định số 138/2020-CP, ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thì chậm nhất bao nhiêu ngày làm việc kể từ ngày công chức đến nhận việc, người đứng đầu cơ quan sử dụng phải cử công chức cùng ngạch hoặc ngạch cao hơn, có năng lực và kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ hướng dẫn người tập sự?
Câu 22: Chính phủ thực hiện việc phân cấp, phân quyền cho chính quyền địa phương theo quy định nào?Câu 23: Trong các cơ quan thuộc Bộ dưới đây, cơ quan nào không có tư cách pháp nhân, không có con dấu, không có tài khoản
Câu 24: Thẩm quyền Đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ văn bản của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trái với Hiến pháp, luật và văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên?
Câu 25: Vụ thuộc tổng cục thuộc bộ có trên 20 biên chế công chức được bố trí không quá bao nhiêu cấp phó? (Mới theo NĐ 101/2020)Câu 26: Kỳ họp thứ nhất của mỗi khóa Hội đồng nhân dân do ai triệu tập.Câu 27: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ quyết định số lượng cấp phó của người đứng đầu vụ, văn phòng, thanh tra, cục, đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm bình quân không quá bao nhiêu người trên một đơn vị.”.Câu 28: Phòng thuộc chi cục thuộc cục thuộc bộ có từ 08 biên chế công chức trở lên được bố trí không quá bao nhiêu cấp phó? (Mới theo NĐ 101/2020)Câu 29: Chọn đáp án đúngCâu 30: Biệt phái là?Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *