Uncategorized

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 18

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 150 đề thi công chức tổng cục thống kê môn kiến thức chung miễn phí có đáp án.

Các câu hỏi trắc nghiệm được tổng hợp, chọn lọc từ Tài liệu ôn thi Tổng cục Thống kê đầy đủ 2 vòng có đáp án. Các bạn có thể tham khảo tài liệu từng vòng theo link bên dưới:

Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Nội dung nào không phải là Nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu hành chính
Câu 2: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019), hình thức kỷ luật nào sau đây không phải là hình thức kỷ luật đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý?
Câu 3: Nội dung nào dưới đây là Nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương ở xã?
Câu 4: Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện?Câu 5: Chậm nhất là bao nhiêu ngày trước khi Hội đồng nhân dân hết nhiệm kỳ, Hội đồng nhân dân khóa mới phải được bầu xong.Câu 6: Chủ tịch nước do cơ quan nào bầu trong số đại biểu Quốc hội.
Câu 7: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019). Tham mưu, giúp Chính phủ xây dựng đề án thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp tỉnh trình Quốc hội là
Câu 8: Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thống kê, sử dụng thông tin thống kê ngoài thống kê nhà nước bao gồm?
Câu 9: Căn cứ vào nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, yêu cầu quản lý nhà nước và hội nhập quốc tế trong từng thời kỳ, Chính phủ rà soát, trình cơ quan nào sửa đổi, bổ sung Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia theo thủ tục rút gọn?
Câu 10: Đâu là Quyền của cán bộ, công chức được bảo đảm các điều kiện thi hành công vụCâu 11: Thẩm quyền quyết định số lượng và mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh theo quy định của Chính phủ?
Câu 12: Trong các cơ quan thuộc Bộ dưới đây, cơ quan nào không có tư cách pháp nhân, không có con dấu, không có tài khoản
Câu 13: Văn phòng Tổng cục Thống kê được tổ chức bao nhiêu phòng?
Câu 14: Thẩm quyền quyết định tiến hành tổng điều tra thống kê quốc gia?
Câu 15: Thẩm quyền Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng ban, Phó Trưởng ban của Hội đồng nhân dân phường; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và các Ủy viên Ủy ban nhân dân phường?
Câu 16: Xã (hoặc thị trấn) không thuộc miền núi, vùng cao và hải đảo có từ năm nghìn dân trở xuống được bầu bao nhiêu đại biểu HĐND?
Câu 17: Theo Hiến pháp 2013 thì thị xã và thành phố thuộc tỉnh chia thành chia thành?
Câu 18: Khi thi hành công vụ, cán bộ, công chức phải mang phù hiệu hoặc thẻ công chức; có tác phong lịch sự; giữ gìn uy tín, danh dự cho cơ quan, tổ chức, đơn vị và đồng nghiệp thuộc nội dung văn hóa giao tiếp nào của cán bộ, công chức?Câu 19: Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh gồm các Ủy viên là?Câu 20: Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý vi phạm bị xử lý kỷ luật như thế nào?Câu 21: Theo Hiến pháp 2013 thì Nhà nước xây dựng Quân đội nhân dân như thế nào?Câu 22: Thẩm quyền thành lập Kiểm toán nhà nước?
Câu 23: Thẩm quyền xử lý kỷ luật Đối với viên chức quản lý?Câu 24: Phòng thuộc Cục Thống kê có từ bao nhiêu công chức trở xuống có Trưởng phòng, không có Phó Trưởng phòng?
Câu 25: Nhà nước thu hồi đất do tổ chức, cá nhân đang sử dụng trong trường hợp nào ?Câu 26: Luật tổ chức Chính phủ được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19-6-2015 quy định số lượng cấp phó như thế nào?
Câu 27: Chi cục Thống kê cấp huyện Biên soạn, xuất bản nội dung gì?
Câu 28: Số lượng Phó chủ tịch của UBND cấp xã là?Câu 29: Trường hợp Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh là? (Luật mới)Câu 30: Cán bộ, công chức, viên chức đang bị khởi tố, tạm giữ, tạm giam chờ kết luận của cơ quan có thẩm quyền điều tra, truy tố, xét xử về hành vi vi phạm pháp luật thì?Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *