Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 33

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 150 đề thi công chức tổng cục thống kê môn kiến thức chung miễn phí có đáp án.

Các câu hỏi trắc nghiệm được tổng hợp, chọn lọc từ Tài liệu ôn thi Tổng cục Thống kê đầy đủ 2 vòng có đáp án. Các bạn có thể tham khảo tài liệu từng vòng theo link bên dưới:

Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Công chức 02 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ thì cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền giải quyết như thế nàoCâu 2: Trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công chức công tác là đơn vị cấu thành thì thành phần dự họp kiểm điểm là?
Câu 3: Ủy ban nhân dân họp thường kỳ mỗi tháng mấy lần?Câu 4: Thẩm quyền quyết định trưng cầu ý dân là d/ Bộ Chính trịCâu 5: Theo Hiến pháp 2013 thì Mọi người có quyền hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác theo quy định của?
Câu 6: Cán bộ, công chức có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả ít nghiêm trọng đối với vi phạm quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức; quy định của pháp luật về thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, công chức; kỷ luật lao động; nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào?
Câu 7: Mỗi hành vi vi phạm chỉ ?Câu 8: Thanh tra chuyên ngành thống kê là?
Câu 9: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, “miễn nhiệm” được định nghĩa như thế nào?
Câu 10: Việc thành lập cục phải đáp ứng đủ các tiêu chí nào? (Mới theo NĐ 101/2020)
Câu 11: Nhiệm vụ Trình Chính phủ quyết định các biện pháp để tổ chức thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước theo phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thuộc nhóm nhiệm vụ quyền hạn nào của Bộ?
Câu 12: Thẩm quyền quyết định Chương trình điều tra thống kê quốc gia?
Câu 13: Cơ quan Cục Thống kê không có phòng nào dưới đây?
Câu 14: Uỷ ban nhân dân ở cấp chính quyền địa phương do cơ quan nào bầu?
Câu 15: Trong cùng một thời điểm xem xét xử lý kỷ luật, nếu cán bộ, công chức, viên chức có từ 02 hành vi vi phạm trở lên thì bị xử lý kỷ luật như thế nào?Câu 16: Chính quyền địa phương ở đô thị gồm?Câu 17: Theo Luật Thống kê thì Chế độ báo cáo thống kê là?
Câu 18: Chọn đáp án đúngCâu 19: Khi trong đơn yêu cầu có chữ ký của bao nhiêu phần trăm tổng số cử tri của xã, phường, thị trấn theo danh sách cử tri bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã tại cuộc bầu cử gần nhất thì Thường trực Hội đồng nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức kỳ họp Hội đồng nhân dân họp chuyên đề hoặc họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất để bàn về nội dung mà cử tri kiến nghị?Câu 20: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh gồm? (Luật mới)Câu 21: Nguyên tắc nào không phải là nguyên tắc trong thi hành công vụ?
Câu 22: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP, đối tượng nào sau đây được ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển công chức được và được cộng điểm ưu tiên 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2?
Câu 23: Việc tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân phải?Câu 24: Chủ tịch UBND được bầuCâu 25: Chính phủ có quyền?Câu 26: Thẩm quyền Đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ văn bản trái pháp luật của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện và văn bản trái pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã?
Câu 27: Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp xã là?
Câu 28: Thanh tra chuyên ngành thống kê có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 29: Theo Luật Thống kê thì Thông tin thống kê trong hệ thống thông tin thống kê quốc gia gồm?
Câu 30: Trong trường hợp đặc biệt, nếu được ít nhất bao nhiêu tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành thì Quốc hội quyết định rút ngắn hoặc kéo dài nhiệm kỳ của mình theo đề nghị của Ủy ban thường vụ Quốc hội
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *