Uncategorized

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 35

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 150 đề thi công chức tổng cục thống kê môn kiến thức chung miễn phí có đáp án.

Các câu hỏi trắc nghiệm được tổng hợp, chọn lọc từ Tài liệu ôn thi Tổng cục Thống kê đầy đủ 2 vòng có đáp án. Các bạn có thể tham khảo tài liệu từng vòng theo link bên dưới:

Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: . Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khoá mới được triệu tập chậm nhất là bao nhiêu ngày, kể từ ngày bầu cử đại biểu Quốc hộiCâu 2: Chính phủ thực hiện việc phân cấp, phân quyền cho chính quyền địa phương theo quy định nào?Câu 3: Số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân ở huyện có từ ba mươi đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc trở lên do Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, nhưng tổng số không quá bao nhiêu đại biểu HĐND?
Câu 4: Phó Trưởng ban của Hội đồng nhân dân huyện ?Câu 5: Cơ quan nào có thẩm quyền Quyết định thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính dưới tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Câu 6: Việc bổ nhiệm vào ngạch công chức được thực hiện trong trường hợp nào?
Câu 7: Trong giao tiếp ở công sở, cán bộ, công chức phải ?Câu 8: Cơ quan nào có thẩm quyền ban hành danh mục và nội dung phân loại thống kê quốc gia?
Câu 9: Câu 144 Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019). Kết quả xếp loại chất lượng công chức được sử dụng như thế nào?
Câu 10: Việc giải thể đơn vị hành chính chỉ thực hiện trong các trường hợp nào dưới đây?Câu 11: Nhà nước, xã hội chăm lo xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam như thế nào?Câu 12: Chính phủ không có chức năng nào?
Câu 13: Công chức thi nâng ngạch được Miễn thi môn tin học đối với các trường hợp nào dưới đây?Câu 14: Đâu không phải là Nghĩa vụ của cán bộ, công chức trong thi hành công vụCâu 15: Theo Luật Thống kê thì Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia gồm?
Câu 16: Theo Hiến pháp 2013 Các tổ chức của Đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động như thế nào?Câu 17: Chi cục thống kê có từ 4 công chức trở xuống thì có mấy phó chi cục trưởng?
Câu 18: Theo quy định hiện hành, số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh loại II và loại III có?
Câu 19: Cán bộ, công chức phải thực hiệnCâu 20: Chọn đáp án đúngCâu 21: Thủ tướng Chính phủ trình cơ quan nào phê chuẩn việc bổ nhiệm, miễn nhiệm đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Câu 22: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019). Cơ quan Phê chuẩn danh sách Ủy viên của các Ban của Hội đồng nhân dân trong số đại biểu Hội đồng nhân dân và việc cho thôi làm Ủy viên của Ban của Hội đồng nhân dân theo đề nghị của Trưởng ban của Hội đồng nhân dân là
Câu 23: Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức đã bị xử lý kỷ luật đảng thì hình thức kỷ luật hành chính phải như thế nào?Câu 24: Thẩm quyền Bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường?
Câu 25: Theo Luật Thống kê thì Số liệu thống kê sơ bộ là?
Câu 26: Hình thức giáng chức, cách chức chỉ áp dụng đối với? (Luật mới)Câu 27: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm Sắp xếp Chi cục Thống kê cấp huyện đến hết năm 2021 còn bao nhiêu Chi cục Thống kê?
Câu 28: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019). Cơ quan xây dựng đề án thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trực thuộc báo cáo Chính phủ là
Câu 29: Đối với nâng ngạch từ ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đươn, thì yêu cầu về thành tích xuất sắc trong hoạt động công vụ đạt ở mức nào dưới đây?Câu 30: Việc bố trí, phân công công tác cho công chức phải như thế nào?Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *