Uncategorized

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 47

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 150 đề thi công chức tổng cục thống kê môn kiến thức chung miễn phí có đáp án.

Các câu hỏi trắc nghiệm được tổng hợp, chọn lọc từ Tài liệu ôn thi Tổng cục Thống kê đầy đủ 2 vòng có đáp án. Các bạn có thể tham khảo tài liệu từng vòng theo link bên dưới:

Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Việc phân cấp cho cho chính quyền địa phương được quy định trong văn bản nào của cơ quan nhà nước phân cấpCâu 2: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019). Tham mưu, giúp Chính phủ xây dựng đề án thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp tỉnh trình Quốc hội là
Câu 3: Chi cục Thống kê cấp huyện tổ chức các hoạt động thống kê theo chương trình công tác của ai giao?
Câu 4: Theo Luật Thống kê thì Hệ thống thông tin thống kê bộ, ngành phản ánh?
Câu 5: Tổng cục Thống kê có Tổng cục trưởng và không quá bao nhiêu Phó Tổng cục trưởng.
Câu 6: Chính phủ là cơ quan?Câu 7: Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong phạm vi phụ trách mà không có biện pháp ngán chặn đối với hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả ít nghiêm trọng ; thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào?
Câu 8: Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý Đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cách chức mà tái phạm thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào?Câu 9: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019). Để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình thì Hội đồng nhân dân tỉnh được quyền ban hành văn bản có tên loại là:
Câu 10: Thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị hành chính cấp tỉnh loại?
Câu 11: Thẩm quyền Đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ văn bản trái pháp luật của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và văn bản trái pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện là?
Câu 12: Nguyên tắc cơ bản của sử dụng dữ liệu và thông tin thống kê gồm?
Câu 13: Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con người quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo?Câu 14: Mọi người có quyền?Câu 15: Thẩm quyền quyết định thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp tỉnh; đặt tên, đổi tên đơn vị hành chính cấp tỉnh; giải quyết tranh chấp liên quan đến địa giới đơn vị hành chính cấp tỉnh.
Câu 16: Cơ quan nào thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của Quốc hội.Câu 17: VIệc phân loại đánh giá cán bộ, công chức được phân thành mấy mứcCâu 18: Trưởng ban của Hội đồng nhân dân huyện ?Câu 19: Nội dung nào sau đây không thuộc quyền của cán bộ, công chức được bảo đảm các điều kiện thi hành công vụ?
Câu 20: Có bao nhiêu tổ chức hành chính giúp Tổng cục trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước?
Câu 21: Trường hợp người bị kiểm điểm là công chức cấp xã thì thành phần dự họp kiểm điểm là?Câu 22: Theo Lời nói đầu của Hiến pháp 2013 thì Nhân dân Việt Nam xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp này vì mục tiêu gì?Câu 23: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019), thời hạn xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức là:
Câu 24: Công chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng được?Câu 25: Việc bố trí, phân công công tác cho công chức phải như thế nào?Câu 26: Tỉnh miền núi, vùng cao có trên năm trăm nghìn dân thì cứ thêm năm mươi nghìn dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá bao nhiêu đại biểu?
Câu 27: Cán bộ có 02 năm liên tiếp được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ thì Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ?Câu 28: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức?Câu 29: Chính phủ gồm?Câu 30: Cơ quan nào dưới đây không phải là cơ quan quản lý công chức
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *